Pamiętasz czemu Cymbrowie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich siedzib.

Co zmusiło Cymbrów do migracji?

Correct! Wrong!

Powódź w Jutlandii w II wieku p.n.e.

Powódź w Jutlandii miała wywołać wędrówkę Cymbrów i Teutonów. Wystąpiła ona w latach 120-114. Nastąpić maiła wtedy zmiana linii brzegowej Jutlandii. Nie jest jednak pewne w jakich konkretnie latach wystąpiła. Ani też jakie miała rozmiary. Informacje o niej mamy tylko ze źródeł pośrednich. Jak badania archeologiczne lub opisy Rzymskie. Nie byli oni jednak nigdy w Jutlandii.