Dynastia Spartakoidów – koniec

Pairisades był synem Leukona. Panował trzydzieści lat, niewiele wiadomo nim. Miał być wychwalany w Delfach za stosunek do obcokrajowców. Jego pierwszą żoną była lokalna arystokratka Kamasarye, z którą miał syna. Następnie pojął za żonę scytyjkę Argotes, również ona urodziła mu syna.

Pairisades Philometor wstąpił na tron po śmierci ojca i imiennika. Panował przez ćwierć wieku. Podobnie jak o poprzedniku niewiele wiadomo o nim. Wybijał monety ze swoim wizerunkiem jak ta powyżej. Miał zginąć w walkach ze Scytami.

Ostatnim władcą z tej dynastii był Pairisades. Był on bratem poprzednika. Za jego czasów wzmógł się nacisk Scytów na królestwo. Próbował złagodzić ten konflikt adoptując Saumacusa. Aby się wyzwolić spod jego kontroli poprosił o pomoc Pont. Gdy poselstwo z Anatolii przybyło scytowie wywołali bunt i zabili Pairisedesa i przepędzili posłów. Po roku przybyła armia Pontu i zgładziła Saumacusa. Wcieliła następnie Królestwo Bosporpońskie do władztwa Mitrydatesów.

Dynastia Spartakoidów – Rozwój

Leukon był młodszym synem Paerisandra. Został królem po zabiciu starszego brata, którego przyłapał na romansie ze swoją żoną. Za jego czasów zaczęto masowo bić monety z wizerunkiem króla, jak ta widoczna powyżej. Miało to pomóc w rozruszaniu gospodarki. Po dwudziestu latach panowania został zabity przez żonę.

Następnym władcą był pochodzący spoza dynastii Hygaiaion. Był on regentem w czasie małoletności syna Paerisandra. Nosił tytuł Archonta królestwa. Nie wiadomo nic na temat jego panowania. Miało ono trwać około dwudziestu lat.

Spartocos miał być synem Paerisandra. Za jego panowania spokój panował w królestwie. Miał wzorem ojca wybijać monety ze swoim wizerunkiem. Jego władza miała trwać ponad dwadzieścia lat. Nie miał syna, a jedynie córkę z nieznaną żoną.

Dynastia Spartakoidów – kryzys

Po śmierci Paerisadesa wybuchła wojna domowa między jego synami. Pierwszy władcą został Satyros. Pretensje do tronu zgłosił Eumelos. Uciekł do Sarmatów i z ich pomocą wyruszył przeciwko bratu. Satyros zostawił drugiego brata w stolicy i wyruszył naprzeciw Eumelosowi. Doszło do bitwy nad brzegiem rzeki Thatis. Eumelos przegrał bitwę i z sojusznikami musiał uciekać do ich stolicy. Jego brat obległ tą twierdzę. Nie udało mu się jej zdobyć. Sam poległ podczas walk. Królem ogłosił się wtedy Prytanios. Eumelos pokonał go jednak i początkowo oszczędził jednak gdy spróbował się brat zbuntować został zabity.

Po zdobyciu tronu Eumylos odbudował ze zniszczeń królestwo. Ponadto wzmocnił flotę i zreformował armię. Prowadził kampanie na okolicznych terenach zdobywając kontrolę nad nimi. Po pięciu latach panowania zginął w wyniku upadku z konia. Jego następcą został Spartakos. Nawiązał ponownie stosunki z Atenami. Panował dwadzieścia lat. Jednak nie wiadomo nic na temat jego dokonań w królestwie.

Jego następcą był Pearisades. Nie jest pewne czy był synem poprzednika czy też jego wuja – Satyrosa. Prowadził on ożywioną korespondencję z innymi królami hellenistycznymi. Złożył dary na Delos. Panował przez prawie czterdzieści lat. Jego następcą był Spartakos, którego moneta jest widoczna powyżej. Panował tylko pięć lat. Został zabity przez brata po odkryciu romans między nim a swoją żoną.

Dynastia Spartokidów – początki

Założycielem dynastii był Spartokos. Pochodził z Tracji, z rodzinny, która została zhellenizowana. Miał zaopatrywać Ateny w zboże. Za jego czasów zaczęły się podboje królestwa Bosporańskiego. Jego następcą był Satyros. Prowadził dalej podboje na Półwyspie Krymskim. Panował ponad pół wieku. Zmarł podczas oblężenia Teodosii.

Władzę po nim objęli bracia, Leukon i Gorgippos. Prowadzili oni podboje okolicznych terytoriów. Drugi z nich zdobył Gorgopię w Azji, którą uczynił stolicą. Natomiast jego brat prowadził podboje na terenie Krymu. Zdobył po długich walkach Teodozję. Zaczął atakować również tereny ludności autochtonicznej i wcielać je do swojego państwa. Prowadził również wojnę z Herakleą Pontyjską i dostarczał zborze do Aten.

Po śmierci braci władzę na państwem objęli synowie Leukona, Spartakos i Paerisades. Pierwszy po pięciu latach zmarł. Drugi ożenił się z córką Gorgipposa. Kontynuował politykę ojca prowadzać podboje. Wcielił do państwa Tanis i azjatyckie wybrzeże Morza Azowskiego.