Corinthian_jug_620_BC_Staatliche_Antikensammlungen

Następnym stylem jaki pojawił się na wazach greckich był inspirowany sztuką bliskiego wschodu. Styl orientalizujący wiązał się z zapoczątkowaniem handlu na dużą skalę  portami leżącymi w dzisiejszej Syrii i Libanie. Pojawiły się zwierzęta oraz wizerunki mitologicznych stworzeń. Najważniejszym ośrodkiem produkcji ceramiki był ówcześnie Korynt. Tam stworzono również powyższą amforę.

O wczesnych wazach greckich.

https://www.jstor.org/stable/30103407