Najbardziej na południe położonym państwem słowiańskim na wybrzeżu Adriatyku była Duklija. Została założona w VII wieku przez plemię Dukljian. O jej wczesnej historii nie wiadomo zbyt wiele. Dopiero w połowie IX wieku pojawiają się gdy flota Bizantyjska zmusiła ich do uznania władzy cesarza i przyjęcia chrześcijaństwa. Cały czas byli także zależni od Serbii. Skończyła się ona dopiero w na początku X wieku. Niedługo potem popadli w zależność od sąsiedniego księstwa Trawunii. Dopiero w XI wieku się z niej wyzwoliła.

Na północ od nie leżała Trawunia. Miała zostać założona w VII wieku. Rządziła nim dynastia Beliców. Popadła szybko w zależność od Serbii oraz w połowie IX wieku od Bizancjum. Przyjęła wtedy także chrześcijaństwo. Dopiero w następnym stuleciu wyzwolili się od panowania serbskiego i uzależnili Dukliję od siebie. Jednak już w XI wieku sami zostali przez nich podbici.