Serbia

Plemiona Serbskie przybyły na Bałkany w szóstym wieku. W połowie następnego stulecia zaczęły organizować się w związek plemion. Pierwszym księciem wybrano 100 lat później Włastimira, który zjednoczył plemiona Serbskie. Jego syn Muncimir przyjął chrześcijaństwo za pośrednictwem Akwileji. Toczył on zwycięskie walki z Bułgarią. Jednak w następnych latach popadł w zależność od Bułgarii z powodu konfliktu z braćmi.

Na początku X wieku car Bułgarii Symeon podbił Serbię osadzając swojego kandydata na tronie. Interweniowało wtedy Bizancjum wprowadzając swojego kandydata na tron. Po kilku lat walk Bułgarzy podbili Serbię i wcielili ją do swojego państwa. Dopiero po śmierci Symeona Serbia odzyskała niepodległość. Księciem został Czesław i odbudował państwo. Której jednak po kilku latach podzieliło się na dwie części.