Założycielem dynastii Ariarathidów był Datames. Był on synem Achamenidzkiego arystokraty Kamisarnesa i anatolijskiej księżniczki. Został w młodym wieku satrapą perskiej Kapadocji w pierwszej połowie IV wieku p.n.e. Był jednym z buntowników przeciwko Artakserksesowi. Utrzymał jednak to stanowisko po rewolcie. Jego syn, Ariamnes także był Satrapą Kapadocji.

Ostatnim satrapą Kapadocji był Ariarathes, którego ojcem był Ariamnes. Zarządzał prowincją w czasie inwazji Aleksandra Wielkiego na Imperium Perskie. Sam atak ominął jego prowincję. Satrapa wziął udział w bitwie pod Gaugamelą. Uciekł po niej do Kapadocji, którą zaczął władać jako król. Był nim przez całe panowanie Aleksandra. Dopiero po jego śmierci Perdikass nakazał podbicie tego regionu przez Eumenesa. Po roku zaciętych walk Ariarathes z rodziną dostał się do niewoli. Wszyscy zostali straceni przez Macedończyków. Władali oni Kapadocją przez następnych dwadzieścia lat.

Masakrę przeżył tylko bratanek Ariarathesa, Ariarthes Filopator. Powrócił do Kapadocji po bitwie pod Ipsos. Zabił macedońskiego satrapę i odzyskał południową część prowincji. Północna jej cześć znalazła się pod kontrolą Pontu. Został w następnych latach zmuszony do uznania zwierzchnictwa Seleukosa Nikatora.

Więcej o satrapach perskich w Azji mniejszej w IV wieku.

https://www.jstor.org/stable/42679985