Ariarathes Epifanes został królem w młodym wieku. Matka, Nysa zabiła całe jego rodzeństwo. Ariarthes ożenił się z Laodiką, córką Mitrydatesa Euergetesa. Próbował on wykorzystać to do zdobycia kontroli Pontu nad Kapadocją. Po kilkunastu latach okazało się to niemożliwe. W odpowiedzi następny król Pontu kazał go zabić. Władzę po nim objęła wdowa po nim. Urodziła ona Ariarathesowi, córkę Nysę, wydaną za Nicodomosa Euregetesa z Bitynii i dwóch synów, którzy objęli władzę po nim.

Następnym władcą był Ariarthes Filometor. Początkowo regencję sprawowała jego matka. Następnie władzę w królestwie objął król Nicodomos. Został on wypędzony przez Mitrydatesa Wielkiego. Ariarthes próbował się od niego uniezależnić. Jednak pokonany i zastąpiony synem Mitrydatesa.

Ariarthes Epifanes był młodszym bratem Ariarthesa Filometora. Objął tron w wyniku buntu przeciwko władcy narzuconemu przez Mitrydatesa Wielkiego. Wysłał poselstwo do Rzymu. Jednak nie udało mu się przekonać go do swoich racji i po kilku latach został pozbawiony tronu i zabity. Na nim wymarła dynastia Ariarathidów.

O końcowych latach panowania Ariarathidów przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/4436817