Założycielem Bakrtii był Diodotus Soter. Nie wiadomo czyim był synem, gdzie się urodził, ani też w jaki roku. Za czasów panowania Antiocha Sotera został mianowany satrapą Baktrii. Możliwe że jego poprzednikiem na tym urzędzie był Demodamas. Nie są znane powody ogłoszenia przez niego niezależności od Seleukidów. Tak samo miało postąpić kilku innych satrapów. Antioch nie interweniował przeciwko temu buntowi.

Diodotus ogłosił się królem i zaczął wybijać złote monety, jak ta powyżej. Nieznana jest jego małżonka. Możliwe że była nim córka Antiocha Theosa. Jego synem i następcą był Diodotus Theos. Początkowo był współregentem ojca.

Diodotus Theos odparł ataki Partów na Baktrię. Podobnie miało stać się z próbą przywrócenia kontroli przez Seleukosa Kalininkosa. Możliwe że zawarł sojusz z Arascesem przeciwko Seleukidom. Niedługo po tych zdarzeniach miał zostać obalony przez Euthydemotsa. Nie ma informacji aby Diodotus Theos był żonaty. Na nim zakończyła się pierwsza dynastia panująca w Baktrii.

O początkach greków w Baktrii

https://www.jstor.org/stable/29757455