Nowy Rok

Kalendarze Greckie

Początek nowego roku miał odmienne daty w różnych cywilizacjach Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego. Był on związany z porami roku oraz z kultem religijnym. Wśród polis greckich nie było standardowego kalendarza. W każdym z miast liczono czas odmiennie. Nowy Rok wypadał najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Choć w Atenach przypadał on na początek lata. Za najważniejsze kalendarze uznawano Delficki i Olimpijski gdyż według nich liczono czas igrzysk panhelleńskich.

Stary kalendarz Rzymski

Pierwotny kalendarz Rzymski był stosowany przez cały okres królestwa i republiki. Był to kalendarz oparty o fazy książęca. W związku z tym nie pokrywał się z rokiem słonecznym. Wobec tego trzeba było co kilka lat dodawać przestępny miesiąc aby wyrównać czas. Ponadto kapłani często zmieniali długość roku zależnie od politycznych uwarunkowań. Nowy Rok przypadał na marzec. Jednak urzędnicy zaczynali urzędowanie 1 stycznia. Dotyczyło to w szczególności konsulów, którzy musieli dotrzeć do prowincji przed wiosną. Wtedy bowiem zaczynały się zwyczajowo działania wojenne.

Kalendarz Juliański

Za czasów Juliusza Cezara było już widoczne iż obowiązujący kalendarz w Rzymie nie przystaje do rzeczywistości. Postanowiono go zreformować i oprzeć na słońcu zamiast na księżycu. Lata miały w miarę równą długość podobnie jak miesiące. Rok w którym dokonano zmiany kalendarza miał 445 dni. Początkowo lata przestępne liczono co trzy lata. Jednak za Oktawiana Augusta poprawiono ten błąd i wypadały od wtedy co cztery lata.  Nowy Rok ustalono na pierwszego stycznia.

Więcej o zmianie kalendarza w Rzymie na Juliański przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/20191595