fenickiej

Ptolemais w Fenicji

Miasto zostało założone na miejscu starej miejscowości fenickiej, która istniała od epoki brązu. Jego nazwa została zmieniana przez Ptolemeusza Philadelphosa. Kolonia była centrum działalności Ptolemeuszy na wybrzeżu Syryjskim. Seleukidzi zdobyli miasto za panowania Antiocha Wielkiego. Antioch Epifanes przemianował nazwę miasta na Antiochię. Miasto było negatywnie nastawione wobec Hasmoneuszy. W II wieku była często oblegana. Ptolemeusze odzyskali kontrolę nad miastem pod koniec tego stulecia. Niedługo później miasto zostało opuszczone. Zostało odbudowane przez Rzymian. Powróciło wtedy do nazwy Ptolemais. Po stłumieniu powstania Bar-Kochby osiedliła się w nim duża populacja Żydów. Było również siedzibą biskupstwa. Za czasów Bizancjum podupadło. Odzyskało znaczenie dopiero w okresie krucjat. Było wtedy znane pod nazwą Akra. Jej upadek wyznacza koniec istnienia tej epoki.

Ptolemais było ważnym centrum handlu. W mieście istniała mennica produkująca brązowe i srebrne monety. Była także miejscem wytwórstwa amfor. Jej terytorium rozciągało się aż do góry Karmel. W samej koloni istniało wiele świątyń.


Sidon

Miasto w momencie podboju przez Aleksandra miało za sobą wielowiekowa historię. W okresie hellenistycznym miało ograniczoną autonomie pozwalająca na bicie srebrnych monet. Pod rządami Rzymian zaczęło się rozwijać. Po trzęsieniu ziemi z VI wieku przeniosła się do miasta szkoła prawnicza z Bejrutu. Miasto było zamieszkane także za czasów arabskich i późniejszych.


Tripolis

Przed podbojem przez Aleksandra znane było pod nazwą Athar. Macedończycy zmienili je na Tripolis. Stało się ważnym miejscem budowy statków. Ponadto miało prawo bicia srebrnych monet. Rozwijało się także w czasach Rzymskich gdy zbudowano między innymi hipodrom. Także później było ważnym miastem regionu.


Tyr

Tyr był przez wiele wieków z najważniejszym z miast kultury fenickiej.Był centrum kulturowym oraz najsilniejszym polis militarnie spośród nich. Jako jedyne nie uznało władzy Aleksandra, który zdobył je po długim oblężeniu. Pod koniec panowania nakazał je odbudować. Znalazło się następnie pod kontrolą Ptolemuszy. Zlikwidowano wtedy ustrój monarchiczny. Za czasów Antiocha Wielkiego został włączony do imperium Seleukidzkiego. Po kilkudziesięciu latach wykorzystało wojny domowe do uniezależnienia się od niego. Za czasów Rzymskich było stolicą prowincji Fenicja. Było ważnym ośrodkiem miejskim także w późniejszych epokach.

Tyr był ważnym ośrodkiem handlowym. Bito w nim monety srebrne, które były ważną walutą w regionie. Szybko się odbudował po zniszczeniach Aleksandra. W miescie istniało wiele świątyń. Istniało też wiele wspaniałych budowli publicznych. Ruiny Agory widoczne są na zdjęciu powyżej.


Więcej o skomplikowanych dziejach Ptolemais poniżej.

https://www.jstor.org/stable/1356745