Bityńskich
Moneta z Apamei Myrlei z czasów rzymskich

Apamea Myrlea

Miasto istniało na miejscu starszego polis, Myrleia. Które zostało zniszczone przez Filipa V. Odbudował je Pursius Cholus i nazwał je imieniem swojej żony. Za czasów rzymskich miasto się rozwinęło. Moneta powyżej pochodzi z tego miasta. W polis istniał port. Zostało opuszczone dopiero w czasach bizantyjskich. Miasto leżało niedaleko współczesnego Mudanya.


Bithynion

Miasto założone przez Pursiusa Cholusa. Dokładna lokalizacja nie jest znana. Wiadomo iż znajdowała się w centralnej Bitynii. Miały w nim istnieć przynajmniej dwie fylle. Odkryto monety z I wieku p.n.e. Za czasów Rzymskich kilka razy była przemianowana.


Pursa pod Hypiosem

Miasto założone zostało przez Pursiasa Cholusa. Zbudowano je w miejscu starszej miejscowości, Kieros założonego przez Herakleję Pontyjską. Nazwał je swoim imieniem. Istniał także jego kult w tym mieście. Ludność dzieliła się na fylle. W późniejszym czasie mamy poświadczone istnienie Bulli w mieście. Polis znajdowało się w miejscu dzisiejszej wioski Uskub. Opustoszało dopiero za czasów tureckich.


Pursa nad Morzem

Istniała jako greckie miasto Kios. Po zburzeniu jego przez Fillipa V zostało odbudowane przez Pursiusa Cholusa pod swoim imieniem. W mieście istniały fylle oraz bulla. Ponadto znajdował się w nim port. Za czasów rzymskich był to ważny ośrodek handlowy. Było zamieszkane aż do czasów Bizantyjskich.


Nicaea

Miasto założyli żołnierze Aleksandra Wielkiego. Została zniszczona przez Myzów i odbudowana przez Antygona Jednookiego jako Antigoneja. Lizymach zmienił jego nazwę na Nicea. Najprawdopodobniej Nicomedius przyłączył je do Bitynii. Było to wtedy ważne miasto Bityńskie. Za czasów rzymskich rozwijało się nadal. Cesarz Hadrian pomógł je odbudować po trzęsieniu ziemi. W mieście tym miały miejsce Sobory. Zdobyte przez turków w XI wieku. Wyparli ich stamtąd krzyżowcy. Później było stolicą Cesarstwa Nicejskiego. Obecnie w jego miejscu leży miasto Izinik.


Nicomedia

Miasto założone przez Nicomediusa. Wcześniej istniało tam założona przez Megarę Astacus, które zostało ono zburzone przez Lizymacha. Było to ważne Bityńskie miasto. Pod władzą rzymską była stolicą prowincji. Za Licyniusza pełniła funkcję stolicy Imperium rzymskiego. Powstało wtedy wiele wspaniałych budowli. Miasto było zamieszkane aż do czasów bizantyjskich. Później jego mury były wykorzystywane jako obóz dla wojsk Krzyżowców. Ostatecznie zostało zniszczone przez Ottomanów w XV wieku.


Więcej o Bitynii poniżej

https://www.jstor.org/stable/4435991