Akwedukt w Antiochii koło Pisydii

Antiochia koło Pisydii

Miasto założył Antioch Soter, wykorzystując osadników z Magnezji nad Meandrem. Polis leżało na granicy Pisydii i Frygii. Znajdowała się nad głębokim wąwozem z jednej strony, a górą na której usadowiono Akropol. Leży około kilometra od dzisiejszego miasta Yalvac. Po pokoju w Apamei znalazło się pod kontrolą Pergamonu. Gdy dynastia Attalidów wymarła stało się częścią Kapadocji na kilkadziesiąt lat. Następnie anektowali je Rzymianie. Pod koniec okresu rzymskiego stało się siedzibą biskupstwa. Opustoszało dopiero po podbiciu regionu przez Turków.

Antiocha leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Pełniła rolę twierdzy broniącej regionu przed atakami Galatów. W czasach rzymskich zasiedlone przez osadników wojskowych. Nastąpiła zmiana ustroju miasta na rzymskie. Zamiast demów pojawiły się vici. Miasto dostało tytuł Cesarei. W mieście powstała świątynia Augusta. Zbudowano także Nymfajon. Oprócz tego zbudowano sieć akweduktów oraz zespół łaźni. Ponadto wzniesiono w mieście stadion i sanktuarium Mena. Natomiast po pojawieniu się chrześcijaństwa zbudowano bazylikę.


Antiochia nad Pyramosem

Miasto leżało nas ujściem rzeki Ceyhan, w Cylicji. Nie wiadomo jaki władca je założył. Możliwe że wcześniej istniało miasto Magaros w tym miejscu. Polis miało być podzielone na fylle i demy. Miała istnieć w nim eklessia, bulla oraz różne budynki miejskie jak gimnazoj. W mieście istniało sanktuarium Ateny Magrisa, w którym miały miejsce festiwale na jej cześć.


Antiochia nad Sarusem

Kolonia założona w miejscu starego miasta Cylicyjskiego, Adany. Polis znajdowało się ówcześnie w cieniu innych miast regionu. Na początku epoki hellenistycznej zmieniało często przynależność. W drugim wieku n.e. zbudowano most przez Sarus,który istnieje do dzisiaj, a miasto stało się ważnym punktem dla poczty rzymskiej. W mieście bito monety W późniejszym okresie stało się siedzibą biskupstwa. Zostało zdobyte przez muzułmanów w VII wieku. Przez kilka kolejnych stuleci kilka razy zmieniało przynależność państwową. Obecnie jest jednym z ważniejszych miast Turcji.


Apamea nad Meandrem

Miasto założone przez Antiocha Sotera na cześć matki. Znajdowało się niedaleko granicy Frygii i Pisydii. Za Antiocha wielkiego sprowadzono do niego żydów. W mieście miało miejsce zawarcie pokoju kończącego wojnę Seleukidów z Rzymem. Znalazła się w jego myśl w państwie Pergamońskim. A później w imperium rzymskim. W czasach chrześcijańskich była siedzibą biskupstwa.

W mieście istniała mennica oraz wiele typowych dla polis budowli miejskich. Była ówcześnie ważnym ośrodkiem targowym. Została kilkakrotnie doświadczona trzęsieniami ziemskimi. W czasach bizantyjskich znacząco podupadła. Z przybyciem turków zostało opuszczone.


Laodikeia nad Lycusem

Miasto założył na miejscu starszej miejscowości Antioch Theos. Nazwał je na cześć swojej żony. Znajdowało się na granicy Lydii i Karii. Po traktacie w Apamei stało się częścią królestwa Attalidów. A następnie Republiki Rzymskiej. W czasie wojen z Mitrydadesem zostało zniszczone. Później zostało odbudowane i stało się znaczącym ośrodkiem miejskim. Nie przeszkodziły w tym trzęsienia ziemi. W imperium bizantyjskim było siedzibą biskupstwa. Opustoszało dopiero za czasów tureckich. Do czasów dzisiejszych przetrwało wiele budowli. W tym teatr, ruiny łaźni, stadionu, agory i mostu przez Lycus.


Więcej o hellenizacji Pisydii poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24667788