Które miasto leżało w Galatii?

Correct! Wrong!


Więcej o Galatach w Azji Mniejszej poniżej

https://www.jstor.org/stable/3643015