Które miasto leżało na granicy Pisydii i Frygii?

Correct! Wrong!


Więcej na temat hellenizacji Pisydii poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24668171