Strona o historii antycznej

Kategoria: Attalidzi

Kolonie Attalidów

Attaliea
Attalidzka moneta z Eumenei

Attaliea w Lydii

Miasto założył Attalos Soter lub jego poprzednik Eumeneus. Jego wcześniejsza, przed hellenistyczna nazwa miała brzmieć Argoreia. Założono je jako bazą wojskową dla armii Pergamońskiej. Wiadomo że dowódcą tych sił miał mieć tytuł hegemona. Za czasów rzymskich istniała w nim Bulla. Nie wiadomo kiedy została opuszczona ani jak dokładnie wyglądała.


Attaliea w Pamfili

Miasto założył Attalos Filadelfos. Miało służyć jako baza dla floty Pergamońskiej. Krótko jednak pełniła tą rolę, gdyż po kilkudziesięciu latach znalazła się pod rzymskim panowaniem. Zaczęła się wtedy szybko rozwijać. Stała się stolicą prowincji Pamfilii. Powstał wtedy między innymi łuk tryiumfalny Hadraina. Dokładne wykopaliska były prowadzone w dzielnicy Dogu Garaj.


Eumenea we Frygii

Miał je założyć Attalos Filadelfos. Nazwał je na cześć swojego brata Eumenesa Sotera. Posiadało mennicę, z której monety odkryto w czasie wykopalisk. Stamtąd pochodzi moneta powyżej. Miasto było znaczącym ośrodkiem w czasach rzymskich. Opuszczono je dopiero w późnym okresie bizantyjskim.


Hellenopolis

Miasto założył Attalos Filadelfos. Leżało na granicy Pergamonu z Bitynią. Ale jego dokładna lokalizacja nie jest znana. Podobnie jak wielkość i okres w którym było zamieszkane. Jego mieszkańcy mieli zostać przesiedlani z innych greckich miast w okolicy.


Philetaireia

Została założona przez zbuntowanych żołnierzy. Którym miejsce na osiedlenie przydzielił Eumenes. Miało leżeć u podnóża góry Ida. Nazwał je po swoim poprzedniku, wuju i adoptowanym ojcu Filaterjosie. Nie jest wiadome gdzie konkretnie leżało ani jak długo było zamieszkane.


Satronikea

Miasto założył Eumenes Soter lub jego brata Attalosa Filadelfosa. Mieli je nazwać na cześć swojej żony, Satroniki. Polis leżało na granicy Lydii z Myzją. Miano w nim bić monety w czasach rzymskich. Nie wiemy gdzie dokładnie leżało to miasto. Ani kiedy je zamieszkiwano. Miało mieć pełne prawa miejskie. Prawdopodobnie w jego oklicach złapano Eumanesa Aristonikesa. Możliwe jednak iż miał miejsce to w Satronice leżącej w Karii.


Poniżej trochę informacji o inskrypcjach greckich z Anatolii.

https://www.jstor.org/stable/294739

Pytanie o dynastie Anatolijskie

Która dynastia miała pochodzenie greckie?

Azja mniejsza mapa
Correct! Wrong!

Pytanie o Attalidów

Który władca kazał zbudować ołtarz Pergamoński?

Attalidzi ołtarz
Correct! Wrong!

Attalidzi – Koniec

Attalos Filadelfos był młodszym bratem Eumenesa Sotera i jego następcą. Za rządów poprzednika odgrywał ważną rolę w państwie. Zarówno jako dowódca armii jak i w dyplomacji. Gdy wstąpił na tron Pergamonu ożenił się z wdową po bracie, Stratoniką. Prowadził wojny z Bitynią i pomógł objąć tron Syrii Aleksandrowi Ballasowi. Wznosił również nowe miasta w swojego dwudziestoletniego panowania.

Attalos Filometor był synem Eumensa Sotera i Stratoniki. W momencie śmierci ojca był za młody aby rządzić. Tron objął jego wuj. Dopiero po jego zgonie został królem. Panował tylko kilka lat. Nie interesował się zbytnio sprawami państwa. Wolał zajmować się nauką, sztuką i ogrodnictwem. Nie miał żadnych potomków. W swoim testamencie zapisał państwo Rzymowi. Chciał uniknąć krwawego podboju królestwa.

Eumeneus Astronikus był nieślubnym synem Eumeneusa Sotera. Po śmierci brata zgłosił swoje pretensje do tronu. Początkowo odnosił sukcesy i opanował większość królestwa. Rzymianie nie byli gotowi wysłać dużych sił do Anatolii. Konsul Plubiusz Crassus zginął w bitwie. Eumeneus ogłosił wolność dla wszystkich niewolników i zależnych chłopów, którzy do niego się przyłączą. Wielu go poparło wywołując niepokój u władców sąsiednich państw. Złączyli oni siły i z pomocą Rzymu pokonali go po czterech latach walk. Królestwo podzieliły między siebie zwycięskie królestwa. Większość państwa trafiła do Republiki Rzymskiej.

O ostatnim królu Pergamonu:

https://www.jstor.org/stable/4435722

Attalidzi – Szczyt Potęgi

Attalos Soter był synem Attalosa, który był synem brata Filateriosa, założyciela dynastii panującej w Pergamonie. Został władcą po śmierci wuja, Eumenesa. W kilka lat po wstąpieniu na tron ogłosił się królem. Pokonał Galatów, którzy łupili Azję Mniejszą. Prowadził wojnę a Antiochem Hieraxem z dynastii Seleukidów. Pokonał go, zdobywając kontrolę nad całą Anatolią. Dopiero Antiochowi Wielkiemu udało się zdobyć ponownie kontrolę nad regionem. Zawarł przymierze z związkiem Etolskim i wspierał go w walce z Macedonią. W odpowiedzi król Bitynii wszczął wojnę z Pergamonem. Szybko ją zakończył, bez strat ze strony obu państw. Został także sojusznikiem Republiki Rzymskiej. Był też zaangażowany w drugą wojnę macedońską. Wysłał swoją flotę do wsparcia Rzymu. W trakcie tego konfliktu zmarł.

Eumenes Soter był synem Attalosa Sotera i Appolonii. Tron objął w czasie drugiej wojny macedońskiej. Wspierał w niej Rzym. W zamian za to dostał część azjatyckich posiadłości Antygonidów. Został w tym czasie zaatakowany przez Antiocha Wielkiego. Uważał się on za zwierzchnika Eumenesa i opanował wiele miast w Azji Mniejszej. Kilka lat później wsparł Rzym w wojnie syryjskiej przeciwko Selleukidom. Po traktacie w Apamei dostał dużą cześć Anatolii w nagrodę za pomoc. Przez następne lata pozostawał w sojuszu z Rzymem. Kryzys we wzajemnych relacjach nastąpił dopiero w czasie wojny państwa znad Tybru z Perseuszem. Rzymianie posądzali Eumenesa o pomoc Macedonii. Król sam udał się do Italii, aby ułagodzić senatorów, ale został zawrócony w drodze. Władca toczył również zwycięskie walki z Galatami.

Obaj Attalidzi rozbudowywali Pergamon. Założona jeszcze za jednego z ich poprzedników Biblioteka Pergamońska stała się jednym z ówczesnych centrów nauki. Na cześć zwycięstw nad Gallatami, Eumenes zbudował słynny Ołtarz Pergamoński. Oboje zakładali nowe miasta w Azji Mniejszej. A na swój dwór sprowadzali artystów i uczonych. Pergamon stał się jednym z kluczowych miast dla kultury świata hellenistycznego.

Więcej na temat panowania Eumenesa przeczytacie w poniższym artykule.

https://www.jstor.org/stable/262007

Attalidzi – Początki

Założycielem dynastii był Filaterios. Pochodził on z Pafalogonii, z mieszanej rodzinny grecko-pafalogońskiej. Sam był eunuchem. Początkowo służył Antygonowi Jednookiemu, z czasem przeszedł jednak na stronę Lizymacha. Uczynił on go gubernatorem Pergamonu, w którym trzymał Lizymach swój skarbiec. Gdy wybuchła wojna między jego władcą a Seleukosem szybko przeszedł na drugą stronę. Po śmierci obu królów został samodzielnym panem na Pergamonie. Oficjalnie uznawał zwierzchnictwo Antiocha Sotera. Rozbudowywał Pergamon i pomagał okolicznym miastom finansowo oraz w walce z Galatmi.

Eumenes był synem Eumeneusa, brata Filateriosa. Został władcą Pergamonu po bezpotomnej śmieci wuja. Tak jak i on uznawał oficjalnie zwierzchnictwo Seleukidów. Kilka razy jednak się przeciw nim zbuntował. Był w tym wspierany przez Ptolemeuszy. Rozszerzył swoje panowanie poza okolice Pergamonu. Toczył częste walki z Galatami. Próbował imitować władców hellenistycznych bijąc monety i organizując święta na swoją cześć. Nie ogłosił się jednak królem.

Więcej o Filaterosie dowiecie się tutaj.

https://www.jstor.org/stable/43607226

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑