Strona o historii antycznej

Kategoria: Ptolemeusze (Page 1 of 4)

Trzecie pytanie o kolonie Ptolemejskie

Które miasto zostało założone na miejscu starej miejscowości

Correct! Wrong!

Poniżej trochę informacji o greckich koloniach w Cyrenajce.

https://www.jstor.org/stable/30103167

Ptolemejskie kolonie w Azji Mniejszej i wyspach Morza Egejskiego

ptolemais
Ptolemejska moneta z Ptolemais Lebados

Arsione w Cylicji

Dokładna lokalizacja tej miejscowości nie jest znana. Miała mieć znaczenie strategiczne. Miał się znajdować tam port. Polis zostało założone przez Ptolemeusz Philadelfosa. Razem z całym regionem miało szybko znaleźć się pod kontrolą Seleukidów. Nie wiadomo nic na temat wielkości miasta. Ani na temat tego kiedy zostało opuszczone.


Arsione Rithmeo

Polis leżało niedaleko dzisiejszego Retimno. Miasto miało istnieć już w czasie wojny Chermonidejskiej. Powstało na miejscu starego polis. Nie wiadomo kiedy dokładnie się wydarzyło jej przemianowanie. Miasto miało port oraz mennicę. Jednak jego wielkość jest nie znana. Nie jest pewne kiedy je opuszczono.


Ptolemais Larissa

Ptolemeusze zdobyli to miasto w czasie 3 wojny syryjskiej. Nadali mu następnie nazwę Ptolemais. Leżało ono Toradzie. Niewiele wiadomo na temat losów tego miasta pod rządami Ptolemeuszy. Jak i wszystkie inne miasta Ptolemeuszy w Azji Mniejszej miało port. W czasach rzymskich było już opuszczone.


Ptolemais Lebados

Miasto istniało od czasów Archaicznych. Za czasów Antygona próbowano je połączyć z Teos. Nie udało się tego jednak dokonać. Ptolemeusze zdobyli kontrolę nad Jonią i tym miastem najprawdopodobniej za czasów Ptolemeusza Euergetesa podczas trzeciej wojny syryjskiej. Jeszcze za czasów Antiocha Sotera miało to miasto honorować Seleukidów. Pod ich władzę powróciło za czasów Antiocha Megasa. Miasto istniało aż do czasów późno rzymskich. Było wtedy siedzibą biskupstwa.

Miasto było bogate i za czasów rzymskich stanowiło jeden z ośrodków kulturalnych Azji Mniejszej. Do czasów dzisiejszych zachowały się między innymi mury i ruiny łaźni rzymskich. Istniały w jego pobliżu gorące źródła. Ponadto posiadało ono port. W mieście istniała także mennica. Moneta na zdjęciu powyżej została w niej wybita.


Ptolemais w Pamphili

Niewiele wiemy na temat tego miasta. Zostało ono wspominane przez Strabona. Miało leżeć między rzekami Melas a Alanya. Nie zostało jednak odnalezione do tej pory. Najprawdopodobniej założył je Ptolemeusz Filadelfos. Razem z okolicznymi miastami była zarządzana przez Ekonoma.


Więcej na temat rządów Ptolemeuszy w Azji Mniejszej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/23850434

Kolonie na terenie Cyrenajki

Apollonia

Miasto założono w siódmym wieku p.n.e. W czwartym wieku trzęsienia ziemi doprowadziły do osunięcia się dużej części miasta do morza. Miasto zostało odbudowane z pomocą Ptolemeuszy. Służyło za port miasta Cyrena. Rozwijało się przez cały okres hellenistyczny i rzymski. Było zamieszkane także w czasach bizantyjskich. W Apollonii istniała świątynia jak i stadion. Otoczone było murem na kształcie trapezu. O szerokim zasięgu handlu tego portowego miasta świadczą amfory z Grecji, Sycylii i Italii. Miasto leżało na miejscu współczesnej Susy.


Arsione Taucheria

Miasto założone jako Taucheria zmieniło nazwę za Ptolemeusza Euregetesa. Leżało na wybrzeżu Cyrenajki, na zachód od Ptolemais. Wykopaliska pozwoliły na odkrycie silnych murów miejskich z czasów bizantyjskich. Nie wiadomo jednak zbyt wiele na temat samego miasta.


Berenike Euesperides

Miasto założono w szóstym wieku p.n.e. Nazwę zmienił Na Berenikę Ptolemeusz Eureugetes. Przesunięto wtedy także lokalizację miasta. Berenika leżała od wtedy na końcu półwyspu, dzięki czemu port był chroniony naturalnie od sztormów. Nie wiadomo co skłoniło Ptolemeuszy do przeniesienia miasta. Dokładna data tego wydarzenia nie jest znana. Obecnie na miejscu tego miasta leży Benghazi. Leżało ono najbardziej na zachód spośród miast Cyrenajki. Było ważnym ośrodkiem handlowym.

Wykopaliska w mieście pozwoliły odkryć fortyfikacje, cmentarz oraz monety z Euesprides. Jednak z Berenike już nie. Co może wskazywać na brak ówcześnie mennicy w tym mieście. W Berenice istniała ważna świątynia Afrodyty i Apolla. Ponadto odkryto stelę honoryfikacyjną z pierwszego wieku p.n.e.Miasto leżało na planie oktagonalnym na osi północ-południe. Ponadto odkryto amfory w wielu regionów morza śródziemnego.


Ptolemais Barke

Miejsce Ptolemais zostało zasiedlone przed czasami hellenistycznymi. Leżało około stu kilometrów na wschód od Bereniki, na wybrzeżu Cyrenajki. Służyło za port miasta Barka. Za Ptolemeusza Euergatesa zmieniono mu nazwę i wcielono do niego miasto Barkę. W czasach późno rzymskich w mieście znajdowała się siedziba biskupstwa.

Euergetes przebudował Ptolemais dając mu nowy plan. Wzniesiono także mury jak i pałac gubernatora. Miasto rozwijało się w następnych wiekach. Aż do czasów gdy straciło dostęp do słodkiej wody. Odnowiono je dopiero za czasów Justyniana budując akwedukt. W mieście zanjdował się ponadto Hipodrom, Teatr i Odeon. W mieście na początku XXI wieku działała polska misja archeologiczna.


O wykopaliskach w Apollonii więcej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/501894

« Older posts

© 2023 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑