Strona o historii antycznej

Kategoria: Azja Mniejsza

Pytanie o kolonie założone przez Seleukidów

Które miasto, było twierdzą broniącą Anatolii przeciwko Galatom?

Correct! Wrong!


Więcej na temat losów polis w Anatolii po pokoju w Apamei poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4476840

Kolonie Seleucydów w Anatolii część 2

Akwedukt w Antiochii koło Pisydii

Antiochia koło Pisydii

Miasto założył Antioch Soter, wykorzystując osadników z Magnezji nad Meandrem. Polis leżało na granicy Pisydii i Frygii. Znajdowała się nad głębokim wąwozem z jednej strony, a górą na której usadowiono Akropol. Leży około kilometra od dzisiejszego miasta Yalvac. Po pokoju w Apamei znalazło się pod kontrolą Pergamonu. Gdy dynastia Attalidów wymarła stało się częścią Kapadocji na kilkadziesiąt lat. Następnie anektowali je Rzymianie. Pod koniec okresu rzymskiego stało się siedzibą biskupstwa. Opustoszało dopiero po podbiciu regionu przez Turków.

Antiocha leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Pełniła rolę twierdzy broniącej regionu przed atakami Galatów. W czasach rzymskich zasiedlone przez osadników wojskowych. Nastąpiła zmiana ustroju miasta na rzymskie. Zamiast demów pojawiły się vici. Miasto dostało tytuł Cesarei. W mieście powstała świątynia Augusta. Zbudowano także Nymfajon. Oprócz tego zbudowano sieć akweduktów oraz zespół łaźni. Ponadto wzniesiono w mieście stadion i sanktuarium Mena. Natomiast po pojawieniu się chrześcijaństwa zbudowano bazylikę.


Antiochia nad Pyramosem

Miasto leżało nas ujściem rzeki Ceyhan, w Cylicji. Nie wiadomo jaki władca je założył. Możliwe że wcześniej istniało miasto Magaros w tym miejscu. Polis miało być podzielone na fylle i demy. Miała istnieć w nim eklessia, bulla oraz różne budynki miejskie jak gimnazoj. W mieście istniało sanktuarium Ateny Magrisa, w którym miały miejsce festiwale na jej cześć.


Antiochia nad Sarusem

Kolonia założona w miejscu starego miasta Cylicyjskiego, Adany. Polis znajdowało się ówcześnie w cieniu innych miast regionu. Na początku epoki hellenistycznej zmieniało często przynależność. W drugim wieku n.e. zbudowano most przez Sarus,który istnieje do dzisiaj, a miasto stało się ważnym punktem dla poczty rzymskiej. W mieście bito monety W późniejszym okresie stało się siedzibą biskupstwa. Zostało zdobyte przez muzułmanów w VII wieku. Przez kilka kolejnych stuleci kilka razy zmieniało przynależność państwową. Obecnie jest jednym z ważniejszych miast Turcji.


Apamea nad Meandrem

Miasto założone przez Antiocha Sotera na cześć matki. Znajdowało się niedaleko granicy Frygii i Pisydii. Za Antiocha wielkiego sprowadzono do niego żydów. W mieście miało miejsce zawarcie pokoju kończącego wojnę Seleukidów z Rzymem. Znalazła się w jego myśl w państwie Pergamońskim. A później w imperium rzymskim. W czasach chrześcijańskich była siedzibą biskupstwa.

W mieście istniała mennica oraz wiele typowych dla polis budowli miejskich. Była ówcześnie ważnym ośrodkiem targowym. Została kilkakrotnie doświadczona trzęsieniami ziemskimi. W czasach bizantyjskich znacząco podupadła. Z przybyciem turków zostało opuszczone.


Laodikeia nad Lycusem

Miasto założył na miejscu starszej miejscowości Antioch Theos. Nazwał je na cześć swojej żony. Znajdowało się na granicy Lydii i Karii. Po traktacie w Apamei stało się częścią królestwa Attalidów. A następnie Republiki Rzymskiej. W czasie wojen z Mitrydadesem zostało zniszczone. Później zostało odbudowane i stało się znaczącym ośrodkiem miejskim. Nie przeszkodziły w tym trzęsienia ziemi. W imperium bizantyjskim było siedzibą biskupstwa. Opustoszało dopiero za czasów tureckich. Do czasów dzisiejszych przetrwało wiele budowli. W tym teatr, ruiny łaźni, stadionu, agory i mostu przez Lycus.


Więcej o hellenizacji Pisydii poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24667788

Kolonie Seleucydów w Anatolii

Anatolii
Teatr w Antiochii Chrysaorica

Antiochia Chrysaorica

Miasto leżało w Karii, w południowej części Anatolii. Miejsce było zasiedlone już w epoce wcześniejszej. Było wtedy znane pod nazwą Alabanea. Miała być rządzona przez tyranów. Nazwę zmieniono za rzadó Antiocha Wielkiego. W mieście miał istnieć kult Zeusa Chrysaorica i Apolla Isostamosa. Polis było częścią ligi Chrysaorickiej i przez pewnie czas podlegało Rodos. W mieście istniał teatr, Buletarion i inne, typowe budynki w polis. Bito w mieście monety. W czasie wojny domowej po śmierci Cezara zostało zdobyte przez Partów. W późnych czasach rzymskich stało się siedzibą diecezji. Było nią do podbicia regionu przez turków. Miasto wtedy opustoszało.


Antiochia nad Kydnosem

Miasto miało zostać założone przez Seleukosa Sotera. Leżało kilkadziesiąt kilometrów od dzisiejszej Adany. Miało zostać podarowane przez Antiocha Epifanesa swojej kochance. Przeciwko czemu miała zbuntować się lokalne ludność. Miasto biło monety. Nie wiadomo kiedy opustoszało.


Antiochia Lamotis

Miasto leżało w Cylycii, u ujścia rzeki Limonlu do Morza Śródziemnego. Nie jest zbyt wiele wiadome na temat tego miasta. Nie wiadomo kiedy zostało założone. Ani jak wielkie było. Miało być regionalną stolicą. W późniejszych czasach miało być siedzibą biskupstwa. W czasach bizantyjskich zostało opuszczone.


Antiochia nad Meandrem

Miasto założył najprawdopodobniej Antioch Soter. Powstało dzięki synojkismos dwóch wiosek, Symmatcheos i Cranos. Miasto leżało na południowym brzegu rzeki. Nie jest wiadome jak duże tereny mu podlegały. Wiadomo iż po traktacie w Apamei stało się częścią państwa Rodyjskiego. Wolnym miastem stało się 30 lat później dzięki naciskom rzymskim. Było od wtedy przyjazne republice. Pózniej było częścią prowincji Azji. W pobliżu miasta stoczono kilka ważnych bitew. Pod koniec okresu rzymskiego stało się siedziba biskupstwa. Istniało aż do czasów tureckich, kiedy opustoszało.

Polis biło swoje srebrne monety. Istniał w nim kult Apolla. W mieście leżało na skrzyżowaniu dróg handlowych. Ponadto dzięki żyznej dolinie kwitło w jego okolicy rolnictwo. Było średniej wielkości polis z wieloma budowlami typowymi dla takiego miasta. Prowadzono wykopaliska, które pozwoliły odkryć wiele zabytków po nim.


Antiochia Parva

Miasto leżało w południowej Anatolii, na wybrzeżu Morza Śródziemego. Zostało założone przez Antiocha Epifanesa. Rozwój miasta nastąpił za czasów rzymskich. Pochodzi z wtedy wielka mozaika, którą odkryto w mieście. A także łaźnie, cmentarz, mury miejskie i wiele innych budowli. Biło polis także swoje monety w tym okresie. W późnych czasach rzymskich stało się siedzibą biskupstwa Iuzarii. Opustoszało dopiero za czasów tureckich. Prowadzone w nim wykopaliska doprowadziły do wielu znalezisk z całego okresu istnienia miasta.


Więcej o monetach z Antiochii nad Meandrem poniżej

https://www.jstor.org/stable/45288594

Kolonie Pontyjskie

pontyjskie

Amastris

Miasto założył Lizymach i nazwał je na cześć swojej żony. Po jego śmierci podporządkowało się Pontowi. Widziało w tym szansę na uratowanie się przed dominacją Heraklei Pontyjskiej. Ludność w mieście dzieliła się na cztery fylle. Polis biło swoje własne monety. W czasach rzymskich było niewielkim miastem portowym. Zamieszkiwano je do czasów bizantyjskich, kiedy opustoszało. Dzisiaj w jego miejscu istnieje miasto Amsra.


Amisos

Miasto istniało jeszcze w czasach przed hellenistycznych. Była to pierwsza stolica Pontu. Świadectwem tego są królewskie grobowce znajdujące się w pobliżu tego polis. Kilka spośród nich widać na zdjęciu powyżej. Mithrydathes założył port miasta zwany Eupatorią Amissos. W czasie jego wojen oba ośrodki zostały zdobyte przez Lukullusa. Port nie przetrwał wojny. Natomiast miasto istniało pod panowaniem rzymskim. Było jednym z ważniejszych miast we wschodniej Anatolii. Pochodziło z niego wielu filozofów, wśród nich Strabon. Zamieszkiwane jest aż do dzisiaj.


Eupatoria Magnopolis

To pontyjskie miasto zostało złożone przez Mitrydathesa Eupatora. Leżało na skrzyżowaniu ważnych tras handlowych. Leżało nad brzegiem rzek Lycus i Iris. Jednak dokładna jego lokalizacja nie jest znana. Miasto w czasie wojen z Rzymem poddało się Lukullusowi. Zostało później odbite przez Mitrydathesa i zburzone za karę. Odbudował je pod nazwą Magnopolis Pompejusz Wielki. Nie wiadomo kiedy zostało opuszczone.


Farnakeia

Pontyjskie miasto założone przez Farnakesa Pierwszego. Nazwał je swoim imieniem. Znajdowało się w miejscu starszego ośrodka, istniejącego jeszcze w czasach perskich. Polis leżało nad morzem Czarnym, między Trapezuntem a Amisos. Za czasów rzymskich zwano je Karesous. Obecnie leży na jego miejscu miasto Giresun.


Sinope

Stare miasto greckie, założone jeszcze przez kolonistów z Miletu w VII wieku p.n.e. Początkowo odpierało próby zdobycia przez królów Pontu. Jednak za panowania Farnakesa zostało w końcu opanowane. Było stolicą królestwa przez następne sto lat. Aż do zdobycia go w 70 roku p.n.e. przez Lukulusa. Wcieliło on je do imperium rzymskiego. Przez całą starożytność był to kluczowy port Morza Czarnego. Pozostało w nim wiele zabytków z tego okresu.


Więcej o kontaktach pomiędzy grekami a mieszkańcami królestwa Pontu poniżej.

https://www.jstor.org/stable/581032

Kolonie Bityńskie

Bityńskich
Moneta z Apamei Myrlei z czasów rzymskich

Apamea Myrlea

Miasto istniało na miejscu starszego polis, Myrleia. Które zostało zniszczone przez Filipa V. Odbudował je Pursius Cholus i nazwał je imieniem swojej żony. Za czasów rzymskich miasto się rozwinęło. Moneta powyżej pochodzi z tego miasta. W polis istniał port. Zostało opuszczone dopiero w czasach bizantyjskich. Miasto leżało niedaleko współczesnego Mudanya.


Bithynion

Miasto założone przez Pursiusa Cholusa. Dokładna lokalizacja nie jest znana. Wiadomo iż znajdowała się w centralnej Bitynii. Miały w nim istnieć przynajmniej dwie fylle. Odkryto monety z I wieku p.n.e. Za czasów Rzymskich kilka razy była przemianowana.


Pursa pod Hypiosem

Miasto założone zostało przez Pursiasa Cholusa. Zbudowano je w miejscu starszej miejscowości, Kieros założonego przez Herakleję Pontyjską. Nazwał je swoim imieniem. Istniał także jego kult w tym mieście. Ludność dzieliła się na fylle. W późniejszym czasie mamy poświadczone istnienie Bulli w mieście. Polis znajdowało się w miejscu dzisiejszej wioski Uskub. Opustoszało dopiero za czasów tureckich.


Pursa nad Morzem

Istniała jako greckie miasto Kios. Po zburzeniu jego przez Fillipa V zostało odbudowane przez Pursiusa Cholusa pod swoim imieniem. W mieście istniały fylle oraz bulla. Ponadto znajdował się w nim port. Za czasów rzymskich był to ważny ośrodek handlowy. Było zamieszkane aż do czasów Bizantyjskich.


Nicaea

Miasto założyli żołnierze Aleksandra Wielkiego. Została zniszczona przez Myzów i odbudowana przez Antygona Jednookiego jako Antigoneja. Lizymach zmienił jego nazwę na Nicea. Najprawdopodobniej Nicomedius przyłączył je do Bitynii. Było to wtedy ważne miasto Bityńskie. Za czasów rzymskich rozwijało się nadal. Cesarz Hadrian pomógł je odbudować po trzęsieniu ziemi. W mieście tym miały miejsce Sobory. Zdobyte przez turków w XI wieku. Wyparli ich stamtąd krzyżowcy. Później było stolicą Cesarstwa Nicejskiego. Obecnie w jego miejscu leży miasto Izinik.


Nicomedia

Miasto założone przez Nicomediusa. Wcześniej istniało tam założona przez Megarę Astacus, które zostało ono zburzone przez Lizymacha. Było to ważne Bityńskie miasto. Pod władzą rzymską była stolicą prowincji. Za Licyniusza pełniła funkcję stolicy Imperium rzymskiego. Powstało wtedy wiele wspaniałych budowli. Miasto było zamieszkane aż do czasów bizantyjskich. Później jego mury były wykorzystywane jako obóz dla wojsk Krzyżowców. Ostatecznie zostało zniszczone przez Ottomanów w XV wieku.


Więcej o Bitynii poniżej

https://www.jstor.org/stable/4435991

Drugie pytanie o kolonie Ptolemejskie

Które miasto zostało zatopione przez Morze Śródziemne

Correct! Wrong!

Więcej o koloniach ptolemejskich na igrzyskach olimpijskich.

https://www.jstor.org/stable/20190990

Ptolemejskie kolonie w Azji Mniejszej i wyspach Morza Egejskiego

ptolemais
Ptolemejska moneta z Ptolemais Lebados

Arsione w Cylicji

Dokładna lokalizacja tej miejscowości nie jest znana. Miała mieć znaczenie strategiczne. Miał się znajdować tam port. Polis zostało założone przez Ptolemeusz Philadelfosa. Razem z całym regionem miało szybko znaleźć się pod kontrolą Seleukidów. Nie wiadomo nic na temat wielkości miasta. Ani na temat tego kiedy zostało opuszczone.


Arsione Rithmeo

Polis leżało niedaleko dzisiejszego Retimno. Miasto miało istnieć już w czasie wojny Chermonidejskiej. Powstało na miejscu starego polis. Nie wiadomo kiedy dokładnie się wydarzyło jej przemianowanie. Miasto miało port oraz mennicę. Jednak jego wielkość jest nie znana. Nie jest pewne kiedy je opuszczono.


Ptolemais Larissa

Ptolemeusze zdobyli to miasto w czasie 3 wojny syryjskiej. Nadali mu następnie nazwę Ptolemais. Leżało ono Toradzie. Niewiele wiadomo na temat losów tego miasta pod rządami Ptolemeuszy. Jak i wszystkie inne miasta Ptolemeuszy w Azji Mniejszej miało port. W czasach rzymskich było już opuszczone.


Ptolemais Lebados

Miasto istniało od czasów Archaicznych. Za czasów Antygona próbowano je połączyć z Teos. Nie udało się tego jednak dokonać. Ptolemeusze zdobyli kontrolę nad Jonią i tym miastem najprawdopodobniej za czasów Ptolemeusza Euergetesa podczas trzeciej wojny syryjskiej. Jeszcze za czasów Antiocha Sotera miało to miasto honorować Seleukidów. Pod ich władzę powróciło za czasów Antiocha Megasa. Miasto istniało aż do czasów późno rzymskich. Było wtedy siedzibą biskupstwa.

Miasto było bogate i za czasów rzymskich stanowiło jeden z ośrodków kulturalnych Azji Mniejszej. Do czasów dzisiejszych zachowały się między innymi mury i ruiny łaźni rzymskich. Istniały w jego pobliżu gorące źródła. Ponadto posiadało ono port. W mieście istniała także mennica. Moneta na zdjęciu powyżej została w niej wybita.


Ptolemais w Pamphili

Niewiele wiemy na temat tego miasta. Zostało ono wspominane przez Strabona. Miało leżeć między rzekami Melas a Alanya. Nie zostało jednak odnalezione do tej pory. Najprawdopodobniej założył je Ptolemeusz Filadelfos. Razem z okolicznymi miastami była zarządzana przez Ekonoma.


Więcej na temat rządów Ptolemeuszy w Azji Mniejszej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/23850434

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑