Strona o historii antycznej

Archiwa: Quizzes (Page 1 of 7)

{“questions”:{“y3chy”:{“id”:”y3chy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Ancient_Greek_inscription_2C_Delphi_2C_060055.jpg”,”imageId”:”3069″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re okre\u015blenie oznacza rozejm?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jd7vx”:{“id”:”jd7vx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Anokochai”,”isCorrect”:”1″},”x4s3h”:{“id”:”x4s3h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Presbeutes”},”qvkmq”:{“id”:”qvkmq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Spondai”},”7cyjo”:{“id”:”7cyjo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Homologia”}}}}}

{“questions”:{“yajt6”:{“id”:”yajt6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/canvas2.png”,”imageId”:”3068″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re s\u0142owo oznacza zabi\u0107?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“hsk2y”:{“id”:”hsk2y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Eklipongotos”},”fesp2″:{“id”:”fesp2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Exandrap\u00f3disis”},”wop1i”:{“id”:”wop1i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Eleutheria”},”3ksap”:{“id”:”3ksap”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Apoktrino”,”isCorrect”:”1″}}}}}

{“questions”:{“ly30a”:{“id”:”ly30a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/The-Athenians-alliance-with-the-people-of-Rhegion-south-Italy-433-2-BC-See-AIUK-42.png”,”imageId”:”3067″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re okre\u015blenie pochodzi od odr\u00f3\u017cnienia stanu wojny od pokoju.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qyepc”:{“id”:”qyepc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Spondai”},”r5zjl”:{“id”:”r5zjl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Eirene”,”isCorrect”:”1″},”zbbec”:{“id”:”zbbec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Syntaki”},”mc3yt”:{“id”:”mc3yt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ekekseria”}}}}}

{“questions”:{“wes61”:{“id”:”wes61″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/179aa.jpg”,”imageId”:”3055″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re okre\u015blenie oznacza\u0142o pos\u0142a?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1xf2a”:{“id”:”1xf2a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Presbeutes”,”isCorrect”:”1″},”o967m”:{“id”:”o967m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ekekseria”},”isdhi”:{“id”:”isdhi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Spondai”},”14t82″:{“id”:”14t82″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Homologia”}}}}}

{“questions”:{“ttoj6”:{“id”:”ttoj6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DODONA_theather_Large.jpeg”,”imageId”:”2949″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W jakim dziele ukazano zniewie\u015bcienie armii?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vah1z”:{“id”:”vah1z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Lizystrata”},”34u7y”:{“id”:”34u7y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\u0142agalnice”},”atk0u”:{“id”:”atk0u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Archanejczycy”},”fzrru”:{“id”:”fzrru”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Taksjarchowie”,”isCorrect”:”1″}}}}}

{“questions”:{“r89ye”:{“id”:”r89ye”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Ancient_theatre_of_Larisa-scaled.jpeg”,”imageId”:”2948″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rym dramacie ukazano Kleona?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vzin2”:{“id”:”vzin2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Siedmiu przeciw Tebom”},”olzfx”:{“id”:”olzfx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pok\u00f3j”,”isCorrect”:”1″},”265qo”:{“id”:”265qo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Archanejczycy”},”xswk5″:{“id”:”xswk5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Dzieci Heraklesa”}}}}}

{“questions”:{“5uddy”:{“id”:”5uddy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Portrait_of_Aristotle_set_on_a_restored_bust_Colosseum-scaled.jpeg”,”imageId”:”2977″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W jakim dziele Arystoteles wskaza\u0142 na powi\u0105zanie ustroju pa\u0144stwa z pokojem?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ak63b”:{“id”:”ak63b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwo”},”nwz3g”:{“id”:”nwz3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Prawa”},”muagu”:{“id”:”muagu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Polityka”,”isCorrect”:”1″},”8a646″:{“id”:”8a646″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Panagierycus”}}}}}

{“questions”:{“2hw2o”:{“id”:”2hw2o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Nokalakevi99.jpeg”,”imageId”:”2891″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z miast le\u017ca\u0142o na Zakaukaziu?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yjvxj”:{“id”:”yjvxj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Olbia”},”gsjdh”:{“id”:”gsjdh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hermonassa”},”vse80″:{“id”:”vse80″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Armazi”,”isCorrect”:”1″},”b89cb”:{“id”:”b89cb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Tigranocerta”}}}}}

{“questions”:{“ztv7u”:{“id”:”ztv7u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/54700_05749r00_c-1.jpg”,”imageId”:”2892″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re miasto nie by\u0142o stolic\u0105 Armenii?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“dqwq5”:{“id”:”dqwq5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Artaxata”},”31xzh”:{“id”:”31xzh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Tigranocerta”},”bkvxk”:{“id”:”bkvxk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Armavir “},”5z1y1”:{“id”:”5z1y1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Armazi”,”isCorrect”:”1″}}}}}

{“questions”:{“o6812”:{“id”:”o6812″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/jaskiniahistorii.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Herakleia_Pontike_-_Munzkabinett_Berlin_-_5472018.jpeg”,”imageId”:”2880″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O jakie miasto Herakleja Pontyjska toczy\u0142a wojn\u0119 z Kr\u00f3lestwem Bospora\u0144skie?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7ix02”:{“id”:”7ix02″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Theodosia”,”isCorrect”:”1″},”0t08q”:{“id”:”0t08q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Phasis”},”85nfl”:{“id”:”85nfl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Artaxata”},”bup0s”:{“id”:”bup0s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Olbia”}}}}}

« Older posts

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑