Który z władców wezwał Galatów na pomoc?

Bitynia moneta 1
Correct! Wrong!