Które miasto leżało na granicy Pisydii i Frygii?

Correct! Wrong!