O jakie miasto Herakleja Pontyjska toczyła wojnę z Królestwem Bosporańskie?

Correct! Wrong!