Które miasto nie było stolicą Armenii?

Correct! Wrong!