W jakim dziele Arystoteles wskazał na powiązanie ustroju państwa z pokojem?

Correct! Wrong!