Strona o historii antycznej

Kategoria: Uncategorized

Pytanie o Baktrię

Który władca zaczął podbój północnych Indii?

moneta Baktria
Correct! Wrong!

Królestwo Baktrii – Rozwój

Euthydemos

Pierwszym władcą Baktrii z nowej dynastii był Euthydemos. Miał urodzić się w Magnesii, w Anatolii. Przed buntem był satrapą Sogdiany. Nie jest wiadome jak długo trwała wojna domowa. Po zwycięstwie musiał odeprzeć atak Antiocha Magasa. Przegrał bitwę nad graniczną rzeka Arius. Udało mu się jednak obronić stolicę – Baktre. W ramach pokoju podarował Seleukidzie indyjskie słonie. Reszta jego panowania miała być spokojna. Jego moneta jest widoczna powyżej.

Demetriusz

Demetriusz Aniaketos był synem Euthydemosa i siostry Diodotusa Theosa. Po objęciu tronu zaczął podboje na południe od Hindukuszu. Tereny te były nieczyje po upadku hinduskiej dynastii Maurjów, która wcześniej je kontrolowała. Następnie wkroczył do Indii i opanował ziemie nad Indusem. Jego armia miała dotrzeć aż do Patany nad Gangesem. Nie jest wiadome jak zmarł. Jego żoną była córka Antiocha Magasa.

Podział królestwa

Po śmierci Demetriusza jego królestwo uległo podziałowi. Baktrię objął Agatokles Dikaios. Natomiast częścia Indyjską władał Pantelon. Ich panowanie było krótkie. Po ich śmierci został władcą Antimachus Theos w Bakrti i Apollodotus Soter. Również oni krótko panowali. Wszcyscy oni byli braćmi i synami Demetriusza. Ostatnim jego synem był Demetriusz drugi panujący w Baktrii. Natomiast częścią nad Indusem panował Antimachus Nikephoros, syn swojego imiennika.

O dyskusyjnej liście królów w królestwie Baktrii.

https://www.jstor.org/stable/42678880

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑