Strona o historii antycznej

Kategoria: Sztuka Grecji

Wazy Greckie

Jaki styl waz był najpóźniejszy?

Ceramika
Correct! Wrong!

Styl czerwonofigurowy

Terracotta_stamnos_(jar)_MET_DP325379_cropped_white-bg

Ceramika czerwonofigurowa zastąpiła czarnofigurową. Jej produkcja polegała na pomalowaniu całego naczynia na czarno i wypaleniu. Następnie ścierano go w miejscach gdzie miały być dekoracje. Pozwalało to na otrzymanie bardziej skomplikowanych obrazów niż w poprzednim stylu. Podobnie jak wcześniej dominowały sceny z mitologii. Natomiast centrum produkcji ceramiki przeniosło się do Aten.

Dodatkowe informacje o wazach greckich

https://www.jstor.org/stable/44082094

Wazy orientalizujące

Corinthian_jug_620_BC_Staatliche_Antikensammlungen

Następnym stylem jaki pojawił się na wazach greckich był inspirowany sztuką bliskiego wschodu. Styl orientalizujący wiązał się z zapoczątkowaniem handlu na dużą skalę  portami leżącymi w dzisiejszej Syrii i Libanie. Pojawiły się zwierzęta oraz wizerunki mitologicznych stworzeń. Najważniejszym ośrodkiem produkcji ceramiki był ówcześnie Korynt. Tam stworzono również powyższą amforę.

O wczesnych wazach greckich.

https://www.jstor.org/stable/30103407

Kora

ACMA_670_Kore_1

Równolegle z Kurosami pojawiły się Kory. Były to rzeźby przedstawiające stojące kobiety. Ubrane były one w lekkie, długie szaty. Najczęściej trzymały w dłoniach kwiaty. Pierwotnie rzeźby te były malowane żywymi kolorami. Jednak zazwyczaj starły się one z biegiem lat. Podobnie jak Kurosy składane były one w świątyniach jako dary.

Więcej o tego typu rzeźbach.

https://www.jstor.org/stable/26663611

© 2023 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑