Biblioteki Online

Muzea

Jstor powstał w 1995 roku. Jest bazą artykułów z czasopism naukowych, choć w ostatnich latach pojawiły się w nim również książki. Posiada w swoim zasobie kilkanaście tysięcy tytułów z wydaniami od XVIII wieku aż do dzisiaj. Jest przeznaczony głównie dla badaczy instytucjonalnych. Jednak zapewnia także dostęp do 5 artykułów dla użytkowników, którzy korzystają z niego niezależnie od ośrodków badawczych.

Jstor.org

Biblioteka internetowa Gutenberg powstała w 1971 roku. Posiada w swoim zasobie kilkadziesiąt tysięcy książek. Większość z pozycji jest starszych, gdyż nie są one objęte prawem autorskim w USA.

gutenberg.org

Internet Archive posiada w swoich zasobach różnorodne pliki multimedialne. Wśród nich ma kilkadziesiąt tysięcy książek co do których wygasły prawa autorskie.

archive.org

Wikisource jest wielojęzyczną bazą źródeł. Wzorowany był na Projekcie Gutenberg. Posiada kilka milionów dokumentów i jest dostępna w kilkudziesięciu językach.

wikisource.org

L’Année philologique jest indeksem artykułów i książek związanych z badaniami nad Rzymam i Grecją. Szczególnie skupia się na pozycjach filologicznych. Jest publikowany od 1928. Początkowo był rocznikiem, jednak od pewnego czasu jest dostępny także online.

L’Année philologique

Perseus Project jest bazą tekstów greckich. Są w niej dostępne wersje w orginale jak również przekład na angielski. Ponadto posiada wyszukiwarkę słów jak i ich tłumaczenie.

Perseus project

The Latin library Jest bazą tekstów Łacińskich. Są w niej dostępne pozycje pogrupowane według autorów.

The Latin Library

Google Scholar jest internetową wyszukiwarką tekstów. Umożliwia dostęp do kilkuset milionów artykułów i dokumentów. Jest często krytykowany za zbytnią zależność od cytowań danych pozycji. Ponadto dopuszcza tzw. drapieżne czasopisma do swojej bazy.

Google Scholar

Muzeum Watykańskie było tworzone przez wielu papieży. Publiczności udostępniło zbiory pod koniec XIX wieku. Ma dużą kolekcję sztuki Greckiej, Egipskiej,Rzymskiej i z innych krajów świata.

Muzeum Watykańskie

Muzeum Pergamońskie zbudowano na początku XX wieku. Zostało otworzone dla publiczności w 1910. Posiada w swoich zasobach wiele zabytków sztuki Greckiej, Mezopotamskiej i Egipskiej. Do najsłynniejszych należy Ołtarz pergamoński i Brama Isztar.

Muzeum Pergamońskie

Altes Museum powstało w XIX wieku. Posiada w swoich zbiorach zasoby sztuki Egipskiej, Etruskiej, Greckiej i Rzymskiej.

Altes Museum

Muzeum Archeologiczne w Heralikonie powstało na początku XX wieku. Posiada największe na świecie zasoby sztuki Minojskiej. Ponadto ma lokalne zabytki sztuki Greckiej.

Muzeum Archoelogiczne w Herilakonie

Narodowe muzeum archeologiczne w Atenach powstało w XIX wieku. Posiada w swoich zbiorach wiele unikatowych zabytków sztuki Greckiej. W tym maskę Agamemnona lub mechanizm z Antykithiry. Eksponaty pochodzą od Neolitu aż do Bizancjum. Ponadto są w nim przechowywane zabytki sztuki Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach

Muzeum Egipskie w Kairze powstało w połowie XIX wieku. Posiada w swoich zasobach największe na świecie zasoby sztuki staroegipskiej. Wśród nich jest złota maska Tutanchamona.

Muzeum Egipskie w Kairze

Muzeum Cywilizacji Anatolijskich powstało w Ankarze w latach dwudziestych XX wieku. Posiada duże zbiory sztuki z Azji Mniejszej. Obejmuje okres od Paleolitu aż do czasów Ottomańskich.

Muzeum Cywilizacji Anatolijskich

Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu powstało w XIX wieku jako muzeum Burbonów. Posiada największe na świecie zasoby sztuki Rzymskiej, wsórd nich zabytki z Pompeii i Herkulanum. Ma również wiele obiektów sztuki Greckiej i renesansowej.

Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu

Muzeum Brytyjskie powstało w XVIII wieku. Posiada duże zasoby sztuki z Grecji, Mezopotamii, Egiptu, Rzymy i wielu innych krajów świata. Wśród nich do najsłynniejszych należą Marumury pergamońskie, Płaskorzeźby z Nimrud i Niniwy, Cylinder Cyrusa oraz kamień z Rossety.

Britisch Museum

Louvre jako muzeum powstał w czasie rewolucji francuskiej. Sam budynek oraz jego zbiory tworzono od średniowiecza. Jego zasoby obejmują sztukę z całego świata. Wśród najsłynniejszych zabytków znajduje się Stella z kodeksem Hammurabiego, płaskorzeźby z Dur-Azarrukin, Siedzący Skryba, Wenus z Milo i Nike z Samotraki.

Louvre

BLOGI

Blog o historii, ma rozbudowaną część dotyczącą starożytności.

The History blog

Amerykański blog o historii antycznej

Ancient History Blog

Rozbudowny blog poświęcony historii antycznej.

Ancient Blogger

Blog istniejący od ponad dwudziestu lat. Poświęcony różnym tematom z historii antycznej.

Livius

Podcast poświęcony epoce hellenistycznej.

Hellenistic Age Podcast