Strona o historii antycznej

Kategoria: Baktria

Pytanie o Baktrię

Który władca zaczął podbój północnych Indii?

moneta Baktria
Correct! Wrong!

Królestwo Baktrii – Koniec

Eucratides Magas był lokalnym arystokratom. Jednak nie wiadomo skąd dokładnie pochodził. Wywołał bunt przeciwko Demetriuszowi. W następnych latach wyruszył na wojnę z członkami obalonej dynastii, która panowała nadal w północnych Indiach. Początkowo odnosił sukcesy jednak po kilku latach jego inwazja została odparta. W następnych latach musiał odeprzeć inwazję Partów. Stracił w jej wyniki zachodnie prowincje państwa. Założył miasto Euercidatea. Miał zostać zabity przez jednego z synów.

Jego następcą był syn – Eucratides Soter. Za życia ojca był współwładcą. Miał panować samodzielnie bardzo krótko. Został obalony przez brata – Helioclesa. Panował on kilkanaście lat. Zginął w walce z koczowniczym Yuezhiami. Podbili oni całą Baktrię. Możliwe że niektórzy z członków jego dynastii uciekła i zdobyła władzę w państewkach północnych Indii.

Za czasów rządów tych trzech władców w Baktrii w dolinie Indusu i południowym Afganistanie panował Meander Soter. Był on synem Antimachusa Nicoferosa i jego następcą. Rozszerzył władzę na dolinę Gangesu. Przeszedł na Buddyzm i wspierał jego rozwój w swoim państwie. Stolicą jego imperium miała być Sagala nad Indusem. Miał umrzeć podczas wyprawy wojennej. Po jego śmierci państwo się rozpadło na kilka małych królestw.

Więcej o panowaniu Eucratidasa i jego synów:

https://www.jstor.org/stable/29757721

Królestwo Baktrii – Rozwój

Euthydemos

Pierwszym władcą Baktrii z nowej dynastii był Euthydemos. Miał urodzić się w Magnesii, w Anatolii. Przed buntem był satrapą Sogdiany. Nie jest wiadome jak długo trwała wojna domowa. Po zwycięstwie musiał odeprzeć atak Antiocha Magasa. Przegrał bitwę nad graniczną rzeka Arius. Udało mu się jednak obronić stolicę – Baktre. W ramach pokoju podarował Seleukidzie indyjskie słonie. Reszta jego panowania miała być spokojna. Jego moneta jest widoczna powyżej.

Demetriusz

Demetriusz Aniaketos był synem Euthydemosa i siostry Diodotusa Theosa. Po objęciu tronu zaczął podboje na południe od Hindukuszu. Tereny te były nieczyje po upadku hinduskiej dynastii Maurjów, która wcześniej je kontrolowała. Następnie wkroczył do Indii i opanował ziemie nad Indusem. Jego armia miała dotrzeć aż do Patany nad Gangesem. Nie jest wiadome jak zmarł. Jego żoną była córka Antiocha Magasa.

Podział królestwa

Po śmierci Demetriusza jego królestwo uległo podziałowi. Baktrię objął Agatokles Dikaios. Natomiast częścia Indyjską władał Pantelon. Ich panowanie było krótkie. Po ich śmierci został władcą Antimachus Theos w Bakrti i Apollodotus Soter. Również oni krótko panowali. Wszcyscy oni byli braćmi i synami Demetriusza. Ostatnim jego synem był Demetriusz drugi panujący w Baktrii. Natomiast częścią nad Indusem panował Antimachus Nikephoros, syn swojego imiennika.

O dyskusyjnej liście królów w królestwie Baktrii.

https://www.jstor.org/stable/42678880

Królestwo Baktrii – początki

Założycielem Bakrtii był Diodotus Soter. Nie wiadomo czyim był synem, gdzie się urodził, ani też w jaki roku. Za czasów panowania Antiocha Sotera został mianowany satrapą Baktrii. Możliwe że jego poprzednikiem na tym urzędzie był Demodamas. Nie są znane powody ogłoszenia przez niego niezależności od Seleukidów. Tak samo miało postąpić kilku innych satrapów. Antioch nie interweniował przeciwko temu buntowi.

Diodotus ogłosił się królem i zaczął wybijać złote monety, jak ta powyżej. Nieznana jest jego małżonka. Możliwe że była nim córka Antiocha Theosa. Jego synem i następcą był Diodotus Theos. Początkowo był współregentem ojca.

Diodotus Theos odparł ataki Partów na Baktrię. Podobnie miało stać się z próbą przywrócenia kontroli przez Seleukosa Kalininkosa. Możliwe że zawarł sojusz z Arascesem przeciwko Seleukidom. Niedługo po tych zdarzeniach miał zostać obalony przez Euthydemotsa. Nie ma informacji aby Diodotus Theos był żonaty. Na nim zakończyła się pierwsza dynastia panująca w Baktrii.

O początkach greków w Baktrii

https://www.jstor.org/stable/29757455

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑