Strona o historii antycznej

Kategoria: Dynastia Bityńska

Pytanie o dynastie Anatolijskie

Która dynastia miała pochodzenie greckie?

Azja mniejsza mapa
Correct! Wrong!

Pytanie o Bitynię

Który z władców wezwał Galatów na pomoc?

Bitynia moneta 1
Correct! Wrong!

Dynastia Bityńska – rozwój

Ziaelas był najstarszym synem Nicodemosa i jego pierwszej żony Dizaltei. Po śmierci ojca władzę objęła jego druga żona Etazeia w imieniu swoich synów. Zialeas nie uznał jej władzy i rozpoczął wojnę z nią. Pokonał ją w ciągu roku i zmusił ją do ucieczki do Macedonii. W następnych latach włączył się w konflikt pomiędzy Seleukosem Kallininkosem a Antiochem Hieraxem. Zatakował drugiego z nich, później jednak zawarł z nim sojusz i wydał córkę za niego. Założył miasto nazwane swoim imieniem. Zginął w bitwie z Galatami.

Pursias Cholus szybko pomścił swojego ojca Ziaelesa i pokonał Galatów. Prowadził następnie zwycięską wojnę z Bizancjum. W następnych latach prowadził walki z Pergamonem i Herakleją Pontyjską, którą oblegał. We wszystkich tych konfliktach rozszerzył teren królestwa. Zawarł sojusz z Macedonią, żeniąc się z córką Demetriusza Dosona i dostając dwa miasta od Filipa V. Przygarnął Hannibala, który pomógł mu budować flotę i zbudować miasto Pursa. Był neutralny w wojnie między Rzymem a Antiochem Magasem.

Purisas Cynegus objął tron po śmierci ojca, imieniem którego został nazwany. Prowadził wojnę z Pontem, wygraną i z Pergamonem przegraną. Ożenił się z córką Perseusza. Pod koniec życia próbował zabić swojego syna Nicodomosa, którego podejrzewał o próbę buntu.

Dynastia Bityńska – początki

Założycielem dynastii był Boterias. Panował on w pierwszej połowie IV wieku p.n.e. i odparł atak macedońskiego generała Kallasa. Dzięki temu Bitynia nie stała się częścią Imperium Alexandra Wielkiego.

Jego następcą był Bas, który był jego synem. Panował w drugiej połowie IV wieku p.n.e. Odparł on atak macedońskiego generała Kallasa. Dzięki temu Bitynia nie stała się częścią Imperium Alexandra Wielkiego.

Zipoetes był synem Basa. Panował przez parędziesiąt lat na przełomie IV i III wieku p.n.e. Był pierwszym władcą, który ogłosił się królem. Próbował zająć Chalkedon, ale został powstrzymany przez armię wysłaną przez Antygona Jednokiego. Dopiero po jego śmierci zdobył to polis. Założył również nazwane od jego imienia Zipoetium. Wprowadził także erę Bityńską. Liczono według niej lata w dużej części Azji Mniejszej, a zaczynała się od daty jego koronacji.

Po nim na tron wstąpili dwaj jego synowie, Nicodemes i Ziopetos. Wywołało to wojnę domową, która chwilowo doprowadziła do podziału królestwa na dwie części. Skończyło się to gdy Nicodemes wezwał na pomoc Galów. Po zakończeniu konfliktu pozostali oni w Azji Mniejszej, łupiąc ją i zakładając Galację. W następnych latach wielokrotnie wspierali Bitynię w walkach z Seleukidami. Sam Nicodemos rozwijał w tym czasie królestwo. Założył Nikodemię, która stała się stolicą państwa. Pozostawał w ścisłym sojuszu z Herakleją Pontyjską. Był pierwszym z monarchów Bitynii, który bił monety, w tym tą widoczną powyżej.

Jeśli ktoś jest zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat przybycia Galatów to zapraszam do poniższego artykułu.

https://www.jstor.org/stable/j.ctt46n1n2.8

Dynastia Bityńska – koniec

Nicodemos Epifanes był synem Prusiasa Cynegusa. Na wieść o planach ojca zabicia go wywołał rebelię. Poparty przez Pergamon pokonał go i zgładził w stolicy Bitynii – Nicodemii. Pozostawał sojusznikiem Rzymu przez całe swoje panowanie. Wsparł go w wojnie z Aristonikosem. Moneta powyżej przedstawia jego.

Jego następcą był syn – Nicodemos Euergetes. Zawarł sojusz z Mitrydatesem i wspólnie podbili Pafalogonię. Próbował poprzez małżeństwo z Laodiką – wdową po królu Kapadocji ją opanować. Szybko został jednak wypędzony z stamtąd przez władcę Pontu.

Nicodemos Filopator był synem Euergetusa, po którym objął rządy. Za namową Rzymu wypowiedział wojnę Mitrydatesowi. Armia Pontu odniosła zwycięstwo i zmusiła Nicodemosa do ucieczki do Italii. Dopiero po zawarciu pokoju między Mitrydatesem a Rzymem odzyskał królestwo. Następne lata jego panowania były spokojne. Zmarł bezdzietnie, a swoje królestwo zapisał Rzymowi. Wywołało to nową wojnę miedzy Republiką Rzymską a królestwem Pontu.

Osobom zainteresowanym pogłębieniem informacji na temat końca królestwa Bitynii polecam poniższy artykuł.

https://www.jstor.org/stable/1088085

© 2022 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑