Strona o historii antycznej

Kategoria: Kapadocja

Pytanie o dynastie Anatolijskie

Która dynastia miała pochodzenie greckie?

Azja mniejsza mapa
Correct! Wrong!

Pytanie o władców Kapadocji.

Który z władców zbuntował się wobec Seleukidów?

Kapadocja moneta
Correct! Wrong!

Dynastia Ariarathidów – koniec

Ariarathes Epifanes został królem w młodym wieku. Matka, Nysa zabiła całe jego rodzeństwo. Ariarthes ożenił się z Laodiką, córką Mitrydatesa Euergetesa. Próbował on wykorzystać to do zdobycia kontroli Pontu nad Kapadocją. Po kilkunastu latach okazało się to niemożliwe. W odpowiedzi następny król Pontu kazał go zabić. Władzę po nim objęła wdowa po nim. Urodziła ona Ariarathesowi, córkę Nysę, wydaną za Nicodomosa Euregetesa z Bitynii i dwóch synów, którzy objęli władzę po nim.

Następnym władcą był Ariarthes Filometor. Początkowo regencję sprawowała jego matka. Następnie władzę w królestwie objął król Nicodomos. Został on wypędzony przez Mitrydatesa Wielkiego. Ariarthes próbował się od niego uniezależnić. Jednak pokonany i zastąpiony synem Mitrydatesa.

Ariarthes Epifanes był młodszym bratem Ariarthesa Filometora. Objął tron w wyniku buntu przeciwko władcy narzuconemu przez Mitrydatesa Wielkiego. Wysłał poselstwo do Rzymu. Jednak nie udało mu się przekonać go do swoich racji i po kilku latach został pozbawiony tronu i zabity. Na nim wymarła dynastia Ariarathidów.

O końcowych latach panowania Ariarathidów przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/4436817

Dynastia Ariarathidów – rozwój

Ariararmnes był synem Ariaratesa Filopatora. Był pierwszym władcą Kapadocji, który wybijał monety z greckimi napisami. Początkowo uznawał zwierzchnictwo Seleukidów. Jednak w późniejszym czasie się zbuntował i wydał córkę za Antiocha Hieraxa. A własnego syna ożenił z Satroniką, siostrą Seleukosa Kalinikosa. Został wtedy również uznany za niezależnego króla przez Seleukidów.

Przez pewien czas współrządcą z Ariararmnesem był jego syn Ariarathes. Zmarł on zanim mógł objąć samodzielną władzę. Jego synem i władcą który objął tron po śmierci Ariaramnesa był Ariartes Eusebius. Był mężem Antiochis, córkę Antiocha Wielkiego. Wspierał go w wojnie z Rzymem. Po pokoju w Apamei wydał córkę Satronikę za Eumenuesa Sotera. Wpsierał w następnych latach Pergamon w jego wojnach.

Ariarthes Filopator był synem Ariarthesa Eusebiusa i był jego następcą. Ożenił się z Nysa, córką Pharnacesa z Pontu. Angażował się w wojny domowe w królestwie Seleukidów. Pomagał Pergamonowi w jego konfliktach. Pod koniec panowania zaangażował się w stłumienie buntu Astronikosa, w trakcie której zginął. W nagrodę Kapadocja dostała od Rzymu Likaonię i część Cylicji. Wspierał mocno hellenizację królestwa.

Osoby zainteresowane numizmatyką Kapadocką zapraszam do przeczytania artykułu:

https://www.jstor.org/stable/42680054

Dynastia Ariarathidów – początki

Założycielem dynastii Ariarathidów był Datames. Był on synem Achamenidzkiego arystokraty Kamisarnesa i anatolijskiej księżniczki. Został w młodym wieku satrapą perskiej Kapadocji w pierwszej połowie IV wieku p.n.e. Był jednym z buntowników przeciwko Artakserksesowi. Utrzymał jednak to stanowisko po rewolcie. Jego syn, Ariamnes także był Satrapą Kapadocji.

Ostatnim satrapą Kapadocji był Ariarathes, którego ojcem był Ariamnes. Zarządzał prowincją w czasie inwazji Aleksandra Wielkiego na Imperium Perskie. Sam atak ominął jego prowincję. Satrapa wziął udział w bitwie pod Gaugamelą. Uciekł po niej do Kapadocji, którą zaczął władać jako król. Był nim przez całe panowanie Aleksandra. Dopiero po jego śmierci Perdikass nakazał podbicie tego regionu przez Eumenesa. Po roku zaciętych walk Ariarathes z rodziną dostał się do niewoli. Wszyscy zostali straceni przez Macedończyków. Władali oni Kapadocją przez następnych dwadzieścia lat.

Masakrę przeżył tylko bratanek Ariarathesa, Ariarthes Filopator. Powrócił do Kapadocji po bitwie pod Ipsos. Zabił macedońskiego satrapę i odzyskał południową część prowincji. Północna jej cześć znalazła się pod kontrolą Pontu. Został w następnych latach zmuszony do uznania zwierzchnictwa Seleukosa Nikatora.

Więcej o satrapach perskich w Azji mniejszej w IV wieku.

https://www.jstor.org/stable/42679985

© 2022 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑