Strona o historii antycznej

Kategoria: Gospodarka Grecji

Prawo lokalne

Prawo wewnętrzne w Polis greckich było rozbudowane. Różniło się w zapisach zależnie od statusu osoby. Obywatel miał większą ochronę niż inne grupy mieszkańców państwa. Również wśród nich były duże różnice. Prawo zostania obywatelem każde polis samo ustalało. Prawo dotyczyło zarówno relacji handlowych, ziemi jak i dziedziczenia. Wiązały się z tym prawa o adopcji oraz dotyczące niewolników. Prawo greckie rozwijało się od czasów archaicznych aż do hellenistycznych.

O sytuacji prawnej ówczesnych niewolników.

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.70.1-2.0064

Rzemiosło w Grecji Antycznej

Rzemiosło w Grecji było bardzo rozwinięte. Zakłady były z reguły niewielkie. Sporadycznie pojawiały się manufaktury zatrudniające steki niewolników. Najbardziej rozpowszechniona była produkcja ceramiki. Szczególnie w Atenach produkowano jej dużo, również na eksport. We wcześniejszych czasach ważną rolę odgrywał Korynt w produkcji ceramiki.

Drugim ważnym sektorem była produkcja broni i innych produktów metalowych, w tym z brązu. Istniały również zakłady jubilerskie. Aby je produkować często trzeba było importować metale. Ponadto istniały zakłady farbiarskie, tkackie, obróbki drewna i skór.

Więcej o ówczesnym rzemiośle poniżej.

https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.124.2.0215

Handel w Antycznej Grecji

Handel odgrywał ważną rolę w antycznej Grecji. Wiele z miast zostało założonych jako centra handlowe. Ważną rolę w tym odgrywał transport morski. Wśród kluczowych portów nad Morzem Egejskim było Rodos, Pireus i Korynt. Z Grecji eksportowano oliwę, wino, ceramikę oraz produkty metalowe (takie jak broń). Szczególnie ceramika była często eksportowana z uwagi na jej popularność.

Natomiast importowano głównie zboże. Szczególnie w Atenach było duże zapotrzebowanie na nie. Sprowadzano je z Egiptu, Sycylii oraz znad Morza Czarnego. Zwiększało to znaczenie kontroli nad cieśninami czarnomorskimi ze strony Aten. Również niewolników często importowano do Grecji.

Więcej o greckim handlu poniżej.

https://www.jstor.org/stable/41408160

O rolnictwie w Grecji

Jaka była najpopularniejsza uprawa w Grecji?

Correct! Wrong!

Hodowla zwierząt

W Grecji Antycznej hodowano wiele zwierząt. Do podstawowych były owce i kozy hodowane dla mleka,mięsa i wełny. Ponadto hodowano świnie oraz drób dla mięsa. Osły i muły były często stosowane jako zwierzęta pociągowe. Konie występowały powszechnie tylko w Tesalii. Były uznawane za symbol luksusu. Również krowy były sporadycznie spotykane.

O hodowli zwierząt w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.83.2.0189

Uprawa winorośli i oliwek.

Winorośl zaczęto uprawiać w Grecji jeszcze przed epoką mykeńską. Była powszechnie uprawiana na słabych górskich glebach. Często uprawiano ją także w koloniach. Równie zamierzchłą historię w Grecji ma uprawa oliwek. Wymagała on wielu lat opieki i dawała plon tylko raz w roku. Najazdy Spartańskie na Attykę doprowadziły do dużych strat w tych uprawach. I zmusiły rolników do zmiany upraw na mniej czasochłonne. Oprócz winorośli i oliwek uprawiano wiele owoców jak figi, migdały i jabłka.

Więcej o rolnictwie w Grecji

https://www.jstor.org/stable/43606826

Rolnictwo w Grecji

Rolnictwo w Grecji opierało się o gospodarstwa rodzinne. Często pracowali na nich oprócz rodzinny niewolnicy. Najważniejszą uprawą w ówczesnej Grecji było zboże. Szczególnie wysoko ceniona była pszenica. Brak ziemi do uprawy zbóż był jedną z przyczyn Wielkiej Kolonizacji. Oprócz tego produkowano wiele warzyw jak kapusta, cebula czy fasola. Ponadto uprawiano przyprawy jak mięta, oregano i tymianek.

Więcej na temat uprawy zboża przez Greków na Sycylii.

https://www.jstor.org/stable/4122458

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑