Hetyci stworzyli imperium z centrum w dzisiejszej Turcji. Jako pierwsi zaczęli używać żelaza. Dzięki temu długo wygrywali ze swoimi wrogami. Mieli również wielu bogów wśród, których najważniejszy był bóg burzy. Miasta były otoczone potężnymi murami z bramami takimi jak powyżej.