Pismo linearne B było stosowane w mykeńskiej Grecji. Podobnie jak jego poprzednik było to pismo sylabiczne. Zostało odczytane w latach 50 dwudziestego wieku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wiele o Helladzie w epoce brązu. Występowało zarówno w Grecji kontynentalnej, na wyspach Morza Egejskiego jak i na Cyprze. Korzystano z niego głównie do administracji. Stosowane je od XV do XII wieku. Potem zanikło i późniejsze systemy pisma nie miały z nim związku.

Więcej o piśmie linearnym B.

https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.124.4.0523