Setezychor pochodził z Himery na Sycylii. Spędził na tej wyspie całe swoje życie. W swoich wierszach wychwalał bogów. Pisał dużo pieśni dla chórów, wprowadzając do nich swoje innowacje. Podobnie jak wielu innych autorów, mimo szacunku jakim go otaczano w antycznej Grecji większość dzieł zaginęła.

Więcej na temat pochodzenia poety jest w artykule poniżej.

https://www.jstor.org/stable/23849824