Imperium Perskie było największe ze wszystkich powstałych na starożytnym Bliskim Wschodzie. Centrum miał w dzisiejszym Iranie. Władcy żyli w wielkich pałacach, których ruiny istnieją do dzisiaj. Między innymi są widoczne na zdjęciu powyżej.

Więcej o imperium perskim poniżej.

https://www.jstor.org/stable/43303512