Nie zachował się żaden wizerunek Simonidesa. Pochodził on z Keos ale życie spędził w wielu miejscach. Najpierw żył w Atenach, następnie w Tesalii, z której wrócił do Aten. Umarł natomiast na Sycylii. Tworzył głównie pieśni dla chórów. Wychwalał w nich zwycięzców na igrzyskach oraz bogów. Jego najsłynniejszym utworem był wiersz (powyżej jest inskrypcja z nim) na cześć Spartan poległych pod Termopilami: O cudzoziemcze, powiedz Lacedemończykom, że wierni ich prawom, tu polegliśmy . Jednak większość jego utworów nie zachowała się.