Rozpoczynamy nowy cykl o katastrofach naturalnych w starożytności. Opiszę w nich zarówno wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i powodzie. Ale również epidemie jak i susze.