Array

Trzęsienie ziemi jakie nawiedziło Pompeje w 62 roku miało bezpośredni związek z aktywnością Wezuwiusza. Budził się on z długiego uśpienia a gazy jaki się w nim gromadziły wywoływały wstrząsy. W wyniku trzęsienia ziemi zniszczonych zostało wiele budynków w Pompejach, Herkulanum oraz pobliskich miejscowościach. Wśród znaczniejszych były termy stabiańskie. Nie zostały one odbudowane aż do zniszczenia Pompei w 79 r. n.e.

O wybuchu Wezuwiusza.

https://www.jstor.org/stable/24595395