Array

Śmierć bezdzietna Aleksandra Wielkiego stworzyła pustkę na szczycie władz w jego imperium. Jedynymi męskimi jego krewnymi był jego chory psychicznie brat Filip. Ponadto żona Aleksandra była w ciąży. Nie wiadomo było czy urodzi syna. Wodzowie armii macedońskiej postanowili wybrać brata króla oraz ewentualnego syna na nowych władców. Regentem obu miał zostać Perdikkas. A pozostali generałowie dostali prowincje w zarząd. Syn Aleksandra po narodzinach dostał imię po ojcu i panował wspólnie z Filipem

Szybko ujawniły się ambicje poszczególnych wodzów. Perdikkas chciał kontrolować ich i zachować jak najwięcej władzy. Pozostali dążyli do niezależności. Zaczęli tworzyć koalicję i przygotowywać się do wojny. Czołowymi postaciami byli Ptolemeusz władający Egiptem, Antypater kontrolujący Macedonię i Krateros. Perdikkas zatakował pierwszego z nich. Jednak nie przekroczył Nilu i został zabity przez własnych oficerów.