Soter

Założycielem dynastii Ptolemeuszy, zwanej również Lagidami był Ptolemeusz Soter. Był on synem Lagosa, urodził się w Macedonii. Sam próbował rozpowszechnić historię iż był synem Filipa II. W armii Aleksandra szybko awansował. Na początku był jednym z jego gwardzistów. Później awansował na samodzielnego dowódcę. Po jego śmierci został satrapą Egiptu. Za stolicę obrał sobie Aleksandrię. Po dwóch latach odparł inwazję Perdikasa na Egipt. Przez następne lata wyprawiał się stamtąd na Cypr, Syrię i morze Egejskie. Jego głównym przeciwnikiem był Antygon Monophthalmus. W ostatniej z nich zajął południową Syrię. Opanował także w tym czasie Cyrenajkę.

Ptolemeusz Soter miał dwie żony. Z pierwszą – Eurydyką, córką Antypatra miał trzech synów i dwie córki, wśród nich najznaczniejszym był Ptolemeusza Keraunos. Drugą żoną była Berenika, córka macedońskiego arystokraty. Poznał ją podczas wyprawy na morze Egejskie. Miał z nią dwie córki i syna. Ptolemeusz założył bibliotekę w Aleksandrii, stworzył flotę Ptolemejską. Sprowadzał wielu naukowców do Egiptu.

Filadelfos

Ptolemeusz Filadelfos urodził się na Kos. Jego pierwszą żoną była Arsione, córka Lisymacha. Miał z nią dwóch synów i córkę. Została odesłana pod zarzutem cudzołóstwa. Potem ożenił się z własną siostrą, także Arsione. Została ona uznana za boga i oddawano jej kult. Również samemu Ptolemeuszowi oddawano kult.

Ptolemeusz Filadelfos został na kilka lat przed śmiercią ojca jego współwładcą. Po jego śmierci musiał stłumić bunt na Cyprze. Nie udało mu się utrzymać kontroli nad Cyrenajką. Opanował ją jego przyrodni brat Magas. Prowadził w następnych latach wojny z Seleukidami i Antygonigami. Główne walki toczyły się na morzu egejskim. Skończyły się niewielkimi zmianami terytorialnymi. Wydał również za Antygona Theosa swoja córkę Berenikę. Za rządów Filadelfosa rozbudowano Aleksandrię. Powstała latarnia na Faros a Biblioteka Aleksandryjska się znacząco rozwinęła. Ponadto założył wiele miast w Egipcie i Syrii. Nawiazał stosunki gospodarcze z Indiami. A jego dwór przyciągał artystów, filozofów i naukowców.

O pochodzeniu przydomku Sotera

https://www.jstor.org/stable/20188734