Dynastia Mitrydatydów wywodziła się z rodu Artabazydów. Byli oni władcami Kios w Bitynii. Władali nim przynajmniej od połowy V wieku. Często sprawowali funkcję satrapów różnych prowincji Imperium Perskiego w Azji Mniejszej. Po śmierci ostatniego władcy Kios stało się częścią państwa Antygona Jednookiego.

Pierwszym władcą Pontu był Mitrydates Ktistes, syn Ortobanesa, który był bratem ostatniego władcy Kios z dynastii Artabazydów. Na początek Mitrydates założył twierdzę na wzgórzu Cimiata. Stamtąd zaczął podbój Pontu. Po dwudziestu latach, w 281 roku p.n.e. ogłosił się jego królem. Stolicą państwa uczynił Amaysę. Wspierał Herakleję Pontyjską w walkach z Seleukidami.

Ariobarzanes był synem Mitrydatesa Ktisesa i jego następcą. Panował przez kilkanaście lat. W tym czasie udało mu się wyprzeć Ptolemeuszy z regionu. Dokonał tego z pomocą Galatów. Ponadto zdobył Amastris wcielając je do królestwa. Powyższa moneta przedstawia jego.

Mitrydates był następcą swojego ojca Ariobarzanesa. Panował przez większość drugiej połowy trzeciego wieku p.n.e. W momencie zostania królem miał być dzieckiem. Po zostaniu samodzielnym władcą prowadził wojny z Galatami i Synopą. Z pierwszymi zwycięską, a z drugimi przegraną. Ożenił się z Laodiką, siostrą Seleukosa Kalinikosa. Mimo tego stoczył z nim wojnę w której pokonał go w bitwie pod Ankarą. Wydał swoją córkę, również Laodikę za Antiocha Wielkiego.

O początkach dynastii przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/41233593