Założycielem dynastii ortonidów był Orontes Sakavakaty. Miał krótko panować w połowie VI wieku. Miał być potomkiem królów Urartu. Uznał panowanie Cyrusa Wielkiego . Jego synem był Tigranes, a wnukiem był Vahagn. Z tej dynastii wywodzili się wszyscy satrapowie Armenii za czasów Achamenidzkich. Ostatnim z ich był Mitherenes. Po bitwie nad Granikiem oddał twierdzę w Sardes Aleksandrowi Wielkiemu. Został przez niego uznany za satrapę.

Jego następcą był Orotntes. Był pierwszym, który ogłosił się królem. Toczył wojnę z Antiochem Theosem o Sopehane. Jego następcą był Sames, miał założyć Samostę. Tron po nim objął jego syn, Arasmes. Wspierał on Antiocha Hieraxa. Zakładał on miasta helleńskie. Jego następcą był Xerxes. Został zmuszony do uznania zwierzchnictwa Antiocha III.

Ostatnim władcą Armenii z tej dynastii był Orontes. Założył nową stolicę Armenii – Yervandashat. Po kilkudziesięciu latach panownaia Antioch Wielki wywołał rewoltę w Armenii. W jej wyniku Orontes zginął z ręki jednego ze swoich dowódców.

Więcej o dynastii ortonidów poniżej.