Eucratides Magas był lokalnym arystokratom. Jednak nie wiadomo skąd dokładnie pochodził. Wywołał bunt przeciwko Demetriuszowi. W następnych latach wyruszył na wojnę z członkami obalonej dynastii, która panowała nadal w północnych Indiach. Początkowo odnosił sukcesy jednak po kilku latach jego inwazja została odparta. W następnych latach musiał odeprzeć inwazję Partów. Stracił w jej wyniki zachodnie prowincje państwa. Założył miasto Euercidatea. Miał zostać zabity przez jednego z synów.

Jego następcą był syn – Eucratides Soter. Za życia ojca był współwładcą. Miał panować samodzielnie bardzo krótko. Został obalony przez brata – Helioclesa. Panował on kilkanaście lat. Zginął w walce z koczowniczym Yuezhiami. Podbili oni całą Baktrię. Możliwe że niektórzy z członków jego dynastii uciekła i zdobyła władzę w państewkach północnych Indii.

Za czasów rządów tych trzech władców w Baktrii w dolinie Indusu i południowym Afganistanie panował Meander Soter. Był on synem Antimachusa Nicoferosa i jego następcą. Rozszerzył władzę na dolinę Gangesu. Przeszedł na Buddyzm i wspierał jego rozwój w swoim państwie. Stolicą jego imperium miała być Sagala nad Indusem. Miał umrzeć podczas wyprawy wojennej. Po jego śmierci państwo się rozpadło na kilka małych królestw.

Więcej o panowaniu Eucratidasa i jego synów:

https://www.jstor.org/stable/29757721