Po śmierci Paerisadesa wybuchła wojna domowa między jego synami. Pierwszy władcą został Satyros. Pretensje do tronu zgłosił Eumelos. Uciekł do Sarmatów i z ich pomocą wyruszył przeciwko bratu. Satyros zostawił drugiego brata w stolicy i wyruszył naprzeciw Eumelosowi. Doszło do bitwy nad brzegiem rzeki Thatis. Eumelos przegrał bitwę i z sojusznikami musiał uciekać do ich stolicy. Jego brat obległ tą twierdzę. Nie udało mu się jej zdobyć. Sam poległ podczas walk. Królem ogłosił się wtedy Prytanios. Eumelos pokonał go jednak i początkowo oszczędził jednak gdy spróbował się brat zbuntować został zabity.

Po zdobyciu tronu Eumylos odbudował ze zniszczeń królestwo. Ponadto wzmocnił flotę i zreformował armię. Prowadził kampanie na okolicznych terenach zdobywając kontrolę nad nimi. Po pięciu latach panowania zginął w wyniku upadku z konia. Jego następcą został Spartakos. Nawiązał ponownie stosunki z Atenami. Panował dwadzieścia lat. Jednak nie wiadomo nic na temat jego dokonań w królestwie.

Jego następcą był Pearisades. Nie jest pewne czy był synem poprzednika czy też jego wuja – Satyrosa. Prowadził on ożywioną korespondencję z innymi królami hellenistycznymi. Złożył dary na Delos. Panował przez prawie czterdzieści lat. Jego następcą był Spartakos, którego moneta jest widoczna powyżej. Panował tylko pięć lat. Został zabity przez brata po odkryciu romans między nim a swoją żoną.

Więcej o królestwie bosporańskim przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/581032