Pairisades był synem Leukona. Panował trzydzieści lat, niewiele wiadomo nim. Miał być wychwalany w Delfach za stosunek do obcokrajowców. Jego pierwszą żoną była lokalna arystokratka Kamasarye, z którą miał syna. Następnie pojął za żonę scytyjkę Argotes, również ona urodziła mu syna.

Pairisades Philometor wstąpił na tron po śmierci ojca i imiennika. Panował przez ćwierć wieku. Podobnie jak o poprzedniku niewiele wiadomo o nim. Wybijał monety ze swoim wizerunkiem jak ta powyżej. Miał zginąć w walkach ze Scytami.

Ostatnim władcą z tej dynastii był Pairisades. Był on bratem poprzednika. Za jego czasów wzmógł się nacisk Scytów na królestwo. Próbował złagodzić ten konflikt adoptując Saumacusa. Aby się wyzwolić spod jego kontroli poprosił o pomoc Pont. Gdy poselstwo z Anatolii przybyło scytowie wywołali bunt i zabili Pairisedesa i przepędzili posłów. Po roku przybyła armia Pontu i zgładziła Saumacusa. Wcieliła następnie Królestwo Bosporpońskie do władztwa Mitrydatesów.

O stosunkach między Królestwem Bosporpońskim a Rzymem przeczytasz tutaj.

https://www.jstor.org/stable/41541112