Które miasto nie było stolicą Armenii?

Correct! Wrong!

Więcej na temat rozbioru Armenii między Bizancjum a Persję poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4436006