Które miasto, było twierdzą broniącą Anatolii przeciwko Galatom?

Correct! Wrong!