Który z dowódców Aleksandra zmarł ostatni?

Aleksander
Correct! Wrong!