Które określenie pochodzi od odróżnienia stanu wojny od pokoju.

Correct! Wrong!