Egipska cywilizacja powstała prawie 5 tysięcy lat temu. Była skoncentrowana wokół Nilu. Co roku rozlewał się na pola pozwalając na uprawę zboża. Władcy byli zwani faraonami i uważano ich za bogów. Po śmierci chowano ich w grobowcach zwanych piramidami. Takich jak na zdjęciu powyżej.

O początkach cywilizacji egipskiej.

https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxszt.6