Matka Aleksandra Wielkiego pochodziła z Epiru. Była córką króla tej krainy – Neoptolemaosa. Była czwartą żoną Fillipa II. W wieku 18 lat została wydana za niego za mąż. Rok później, w 356 roku urodziła Aleksandra. Jej małżeństwo było burzliwe. Pod koniec życia Fillip wziął młodszą żonę. A Olimpias wyjechała do Epiru. Po wstąpieniu na tron jej syna została w Epirze. Powodem były konflikty z Antypatrem, jakie wywoływała próbując wtrącać się do polityki Macedonii.

Po śmierci Aleksandra starała się chronić swojego wnuka – Aleksandra IV. Próbowała również wydać za regenta, Perdikasa swoją córkę Kleopatrę. Miało to wzmocnić jej pozycję wobec Antypatra. Po śmierci ich obu z pomocą Poliperchona przejęła władzę w Macedonii. Kazała zabić Filipa Arrhidaeusa, którego uważała za zagrożenie dla wnuka. Straciła także wiele innych przeciwników politycznych w Macedonii. Wywołało to bunt przeciw niej. Dzięki temu udało się Kassandrowi pokonać ją i oblec w Pydnie. Musiała skapitulować gdy skończyło się jedzenie i został zmuszona do samobójstwa.

Więcej na temat Olimpas przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/44034970